ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

Share

zolosz01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/11/2012

จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

ตั้งหัวข้อ by zolosz01 on 22/11/12, 03:27 am

เพิ่งหัดทำครั้งแรกนะคับโค๊ดประมาณนี้อะคับ
Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("XXXXX") Then WinActivate($GameHD)

Hotkeyset("{Esc}","stop")

While 1

MouseClick("left",1341,507,1,30) ;กดเปิดหน้าต่างภายในเกมส์
Sleep(500)
MouseClick("left",814,563,1,30) ;กดปุ่มสร้างห้อง
Sleep(500)
MouseClick("left",682,431,1,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("ใส่ข้อความ")
Sleep(1000)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send ("ใส่ข้อความ")
Sleep(1000)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send ("ใส่ข้อความ")
Sleep(1000)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send ("ใส่ข้อความ")
Sleep(1000)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send ("ใส่ข้อความ")
Sleep(1000)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",985,403,5,30) ;กดปุ่มเริ่มเกมส์
Sleep(65000)
MouseClick("left",1236,213,1,30) ;กดปุ่มหน้าต่างใส่พิกัด
Sleep(1000)
MouseClick("left",971,197,30) ;กดช่องใส่พิกัด1
Sleep(1000)
if WinActive ($GameHD) then Send ("44")
Sleep(1000)
MouseClick("left",1053,197,1,30) ;กดช่องใส่พิกัด2
Sleep(1000)
if WinActive ($GameHD) then Send ("220")
Sleep(1000)
MouseClick("left",1108,197,1,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(24000)
MouseClick("left",630,415,3,30) ;ตรงนี้อยากแก้เป็นใส่คำสั่งกดปุ่ม
MouseClick("left",630,415,3,30) ;ตรงนี้อยากแก้เป็นใส่คำสั่งกดปุ่ม
Sleep(1000)
MouseClick("left",569,550,3,30) ;ตรงนี้อยากแก้เป็นใส่คำสั่งกดปุ่ม
MouseClick("left",569,550,3,30) ;ตรงนี้อยากแก้เป็นใส่คำสั่งกดปุ่ม
Sleep(1000)
MouseClick("left",836,683,1,30) ;ตรงนี้อยากแก้เป็นใส่คำสั่งกดปุ่ม
Sleep(22000)

WEnd

Func Stop()
Exit
EndFunc

รบกวนพี่ๆช่วยทีนะคับขอเป็นแนวทางก้อได้คับหนังสือหาซื้อไม่ได้อะคับT T
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

ตั้งหัวข้อ by aut on 24/11/12, 08:45 pm

จัดปาย

#include
#include
#include
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 353, 195, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ปิด bot", 208, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Form1
Case $Button1
bot()
EndSwitch
WEnd


Func bot()
MsgBox(0,"","นายก้อใส่สคิปตงนี้ดิ")

EndFunc

zolosz01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/11/2012

Re: จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

ตั้งหัวข้อ by zolosz01 on 25/11/12, 12:52 am

ขอบคุณคับ
แล้วถ้าจะเก็บข้อมูลที่กรอกไว้แล้วเปิดอีกทีมันจะค้างที่ข่องกรอกต้องทำไงบ้างคับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 25/11/12, 08:18 am

ใช้คำสั่ง
IniWrite เขียนข้อมูลลงไฟล์ .ini
iniRead อ่านข้อมูลจากไฟล์ .ini

ตัวอย่าง

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 314, 122, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("บันทึก", 184, 24, 75, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 32, 24, 121, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

GUICtrlSetData($Input1,iniRead("pssix.ini", "pssix1", "ps",""))
While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         a()
   EndSwitch
WEnd

Func a()
IniWrite("pssix.ini", "pssix1", "ps", GUICtrlRead($Input1))
MsgBox(64,"","บันทึกเรียบร้อย")
   EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

zolosz01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/11/2012

Re: จะสร้างหน้าโปรแกรมอย่างไรดีคับ

ตั้งหัวข้อ by zolosz01 on 25/11/12, 07:55 pm

เย่..ทำได้แล้วขอบคุณทุกท่านมากคับผม em218

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:30 am