ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ผมสงสัยนิดนึงครับเรื่องการเปิดเกมส์เดียวหลายหน้าจอ

Share

pomzaza
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 05/11/2012

ผมสงสัยนิดนึงครับเรื่องการเปิดเกมส์เดียวหลายหน้าจอ

ตั้งหัวข้อ by pomzaza on 04/12/12, 09:18 am

มันต้องแก้ค่าอะไรบ้างครับ พอย่อหน้าจอลงมา หน้าจอที่ย่อมันก็ไม่ยอมทำงาน เลยครับ (ผมใช้ chrome ในการเล่น)

ผมทดสอบหลายวิธีแล้ว นี่โค้ดที่ผมนำมาดัดแปลงครับ

Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("xxxxxxx") Then WinActivate($GameHD)
HotKeySet("{ESC}", "stop")

Func stop()
ToolTip('หยุดการทำงาน', 0, 0)
Sleep(500)
Exit
EndFunc

While Sleep(100)
_A() ; ค้นหามอนสเตอร์
_B() ;โจมตีมอนสเตอร์
_C() ; เช็ค HP MP

WEndFunc _A()
While Sleep(100)
$coord = PixelSearch(27, 201, 1060, 924, 0x3B4743)
If Not @error Then
MouseClick("", $coord[0], $coord[1])

Return
EndIf
WEnd
EndFunc ;==>_A

Func _B()

Do
$monster = PixelGetColor(813, 379) ;;;ใส่พิกัดที่จะตรวจหาเลือดของมอนเตอร์ลงไป
_C() ; เช็ค HP MP
Send("1") ;ส่งค่าคีย์
Sleep(500)
_C(); เช็ค HP MP
Send("2") ;ส่งค่าคีย์
Sleep(500)
Until $monster <> 0xBE1C20 ;ใส่รหัสสีเลือดของมอนเตอร์ ถ้าดึงเอาค่ามีออกมาแล้ว ไม่ตรงกับสีเลือดแสดงว่าไม่มีมอนเตอร์อยู่ ต้องเริ่มหาใหม่


EndFunc ;==>_B

Func _C()
$HP = PixelGetColor(177, 130) ;;;ใส่พิกัดที่จะตรวจหาเลือดของคุณลงไป หากไม่พบสีที่กำหนดแสดงว่าเลือดหายไป ต้องกดยาหรือของเพิ่มเลือด
If $HP <> 0x5A553A Then ;ใส่รหัสสีของเลือดลงไป
Send("q") ;ส่งค่าคีย์ สำหรับกดของเพิ่มเลือด
Sleep(1000)
EndIf

EndFunc ;==>_C
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ผมสงสัยนิดนึงครับเรื่องการเปิดเกมส์เดียวหลายหน้าจอ

ตั้งหัวข้อ by POS on 04/12/12, 09:40 am

สคริปต์ AutoIt จะไม่สามารถตรวจจับสีหน้าต่างโปรแกรมหรือเกมส์ได้ เมื่อมีการย่อยุบหน้าต่างลงครับ


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 21/04/18, 07:04 am