ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

Share

apphone
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/06/2013

อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

ตั้งหัวข้อ by apphone on 01/06/13, 02:52 pm

Au3Record เมื่อรันโปรแกรมเสร็จแล้ว เราจะได้สคริปสำเร็จมา เวลาที่จะนำไปใช้ใน สคริ๊ปบอร์ด ต้องคัดลอกไปวางไว้ตรงไหนของคริปครับ (กำลังเริ่มหัดครับ) ตัวอย่างที่นำมาเมื่อ เราจะให้มันรันแต่ละโปรแกรม ต้องนำคำสั่งไปต่อท้ายตรงไหนครับเพื่อให้มันรันโปรแกรม ที่เรา ใช้ Au3Record เก็บมา

เช่น
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

$Form1 = GUICreate("Select AutoInstaller", 258, 90, 193, 125)
GUISetBkColor(0xC0DCC0)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("EasyBoot", 16, 16, 73, 17)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_CHECKED)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("UtraISO", 96, 16, 65, 17)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("Winamp5", 176, 16, 73, 17)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Install", 88, 48, 75, 25, $WS_BORDER)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetCursor (-1, 0)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Close", 216, 72, 35, 17)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUICtrlSetCursor (-1, 0)

GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Label1
Exit
Case $Button1
If $radio1 And BitAND(GUICtrlRead($radio1), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
RunWait("ezb5_en.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-")
MsgBox(0,"","Completed.")
EndIf
If $radio2 And BitAND(GUICtrlRead($radio2), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
RunWait("uiso8_pe.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-")
MsgBox(0,"","Completed.")
EndIf
If $radio3 And BitAND(GUICtrlRead($radio3), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
RunWait("winamp512_full.exe /S")
MsgBox(0,"","Completed.")
EndIf
EndSwitch
WEnd
ตัวอย่าง ขอบคุณ เครดิตท่าน sak2005

Au3Record ได้จากวินแอม ครับ
Code:
Run('D:\Munti Media\Winamp\winamp5623_pro_all.exe')
_WinWaitActivate("Installer Language","")
MouseClick("left",272,101,1)
MouseClick("left",272,101,1)
MouseClick("left",153,138,1)
_WinWaitActivate("Winamp Installer","")
MouseClick("left",360,373,1)
_WinWaitActivate("Winamp Installer ","")
MouseClick("left",360,372,1)
MouseClick("left",362,368,1)
MouseClick("left",362,368,1)
_WinWaitActivate("Winamp Installer","")
MouseMove(363,364)
MouseDown("left")
MouseMove(364,365)
MouseUp("left")
MouseClick("left",33,180,1)
MouseClick("left",34,222,1)
MouseMove(38,264)
MouseDown("left")
MouseMove(38,273)
MouseUp("left")
MouseClick("left",35,275,1)
MouseClick("left",362,370,1)
_WinWaitActivate("Winamp Installer ","")
MouseClick("left",187,233,1)
MouseClick("left",368,368,1)

apphone
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/06/2013

Re: อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

ตั้งหัวข้อ by apphone on 01/06/13, 03:11 pm

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("โปรแกรม คลิกๆๆ", 623, 199, 358, 270)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ฟังเพลง", 48, 48, 41, 17)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Radio1", 24, 48, 17, 17)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio(" ลงเกมส์", 192, 48, 113, 17)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("แปลภาษา", 336, 48, 113, 17)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio(" firefox", 488, 48, 81, 25)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ตกลง", 144, 128, 121, 33)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ออกจากโปรแกรม", 352, 128, 121, 33)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEnd
ตัวนี้สร้างจาก koda ครับ
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 01/06/13, 10:12 pm

apphone พิมพ์ว่า:
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("โปรแกรม คลิกๆๆ", 623, 199, 358, 270)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ฟังเพลง", 48, 48, 41, 17)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Radio1", 24, 48, 17, 17)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio(" ลงเกมส์", 192, 48, 113, 17)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("แปลภาษา", 336, 48, 113, 17)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio(" firefox", 488, 48, 81, 25)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ตกลง", 144, 128, 121, 33)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ออกจากโปรแกรม", 352, 128, 121, 33)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEnd
ตัวนี้สร้างจาก koda ครับ

สร้างตัวกำหนดอีเว้นต์ต่างๆ(เมื่อเราทำอะไรในหน้า GUI)
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("โปรแกรม คลิกๆๆ", 623, 199, 358, 270)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ฟังเพลง", 48, 48, 41, 17)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Radio1", 24, 48, 17, 17)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio(" ลงเกมส์", 192, 48, 113, 17)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("แปลภาษา", 336, 48, 113, 17)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio(" firefox", 488, 48, 81, 25)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ตกลง", 144, 128, 121, 33)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ออกจากโปรแกรม", 352, 128, 121, 33)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
        Exit
    Case $Button1
                if GUICtrlRead ($Radio1) = $GUI_CHECKED Then
                        ConsoleWrite("เข้าเงื่อนไขนี้  Radio1 "&@CRLF)
              Elseif  GUICtrlRead ($Radio2) = $GUI_CHECKED Then
                        ConsoleWrite("เข้าเงื่อนไขนี้  Radio2"&@CRLF)
                  Elseif  GUICtrlRead ($Radio3) = $GUI_CHECKED Then
                 ConsoleWrite("เข้าเงื่อนไขนี้ Radio3"&@CRLF)
              Elseif  GUICtrlRead ($Radio4) = $GUI_CHECKED Then
                 ConsoleWrite("เข้าเงื่อนไขนี้ Radio4"&@CRLF)
              EndIf
   Case $Button2
                 Exit

  EndSwitch
WEnd

หลังจากนั้นก็เขียนคำสั่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข หรือ สร้าง function ใหม่แล้วเขียนลง function เอาก็ได้ครับ

apphone
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/06/2013

Re: อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

ตั้งหัวข้อ by apphone on 02/06/13, 11:25 pm

em228 em228

พอจะมีบทความให้ศึกษาไหมครับ em218
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: อยากทราบวิธีนำ คำสั่ง จาก Au3Record ไปเพิ่มใน สคริ๊ปบอร์ด

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 03/06/13, 03:58 pm

ก็มีสคลิปใน help หรือไม่ก็ เว็บบอร์ดต่างประเทศ
เอามารวมกันๆครับ แต่ถ้าอยากอ่านเป็นภาษาไทยลองซื้อหนังสือของคุณ Pos ดูครับ

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:48 am