ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เกี่ยวกับ gui combo

Share

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

เกี่ยวกับ gui combo

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 25/07/13, 11:51 pm

Code:
Global $Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 44, $x, 73, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
$cCombo1 = IniRead($sIniFile,"CONFIG","input1","")
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z",$cCombo1)

ทำไม ลิท มีถึงตัว t ครับ

จะแก้ไขยังไง

foolsopts
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 17
เข้าร่วมเมื่อ : 24/08/2010

Re: เกี่ยวกับ gui combo

ตั้งหัวข้อ by foolsopts on 26/07/13, 12:15 am

ลองรัน code นี้ดูครับ แล้วนำไปปรับใช้

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 346, 235, 192, 124)

$combo = GUICtrlCreateCombo("1",0,0,100,20)

GUICtrlSetData($combo, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###


While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE

        Exit
  EndSwitch
WEnd

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: เกี่ยวกับ gui combo

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 26/07/13, 02:01 am

ทำไมผม ไม่มี scrollbar หว่า

foolsopts
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 17
เข้าร่วมเมื่อ : 24/08/2010

Re: เกี่ยวกับ gui combo

ตั้งหัวข้อ by foolsopts on 26/07/13, 07:25 am

Code ของคุณ หรือ ของผมครับที่ไม่มี scroll bar หรือว่าเป็นทั้งสอง

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: เกี่ยวกับ gui combo

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 26/07/13, 12:18 pm

ได้แล้ว โค้ดผมเอง ผมลบ BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL โชว์ครบแล้วครับ

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:42 pm