ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

Share

darkbeeza10
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 26/07/2013

ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by darkbeeza10 on 05/09/13, 03:28 pm

ช่วยบอกคำสั่งที่จะออกจากวนลูปทีครับ โดยไม่ปิดหน้าต่าง GUI อ่าครับem229 

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
 While 1
 Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 WEnd
 EndFunc
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 06/09/13, 04:20 am

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
 While 1
         Switch GUIGetMsg()
         Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
            EndSwitch
Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

darkbeeza10
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 26/07/2013

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by darkbeeza10 on 06/09/13, 10:34 am

POS พิมพ์ว่า:
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
 While 1
       Switch GUIGetMsg()
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 EndSwitch
Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc
ถ้า + คำอธิบายด้วยจะเป็นพระคุณมากเลยครับ เพราะให้โค๊ดมา มันก็จะไม่รู้ว่า โค๊คที่ให้มาทำงานทำยังไง แล้วต้องเขียนอะไรเข้าไปมั้งอ่าครับ เพราะจะได้เอาไปใช้แบบอื่นได้อ่าครับ

darkbeeza10
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 26/07/2013

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by darkbeeza10 on 06/09/13, 10:58 am

POS พิมพ์ว่า:
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
 While 1
       Switch GUIGetMsg()
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 EndSwitch
Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc
หลังจากที่ทดสอบแล้ว มันก็ยังไม่ออกจากวนลูปเหมือนเดิมครับ มันก็ยังทำการวนลูปไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับ หลังจากที่กด button1 เพื่อออกจากวนลูปem229 
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 06/09/13, 09:23 pm

พอดีผมไม่ได้ทดสอบการใส่ค่าตัวเลข แก้ไขใหม่ตามสคริปต์ด้านล่างนี้ (บรรทัดที่เพิ่มเข้ามา เอาไปใช้ในสคริปต์อื่นๆ ได้)

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>


_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
   AdlibRegister("checkexit",50)
 While 1

Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc


Func checkexit()
   if GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE then Exit
   EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

darkbeeza10
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 26/07/2013

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by darkbeeza10 on 07/09/13, 02:22 pm

POS พิมพ์ว่า:พอดีผมไม่ได้ทดสอบการใส่ค่าตัวเลข  แก้ไขใหม่ตามสคริปต์ด้านล่างนี้ (บรรทัดที่เพิ่มเข้ามา เอาไปใช้ในสคริปต์อื่นๆ ได้)

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>


_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
   AdlibRegister("checkexit",50)
 While 1

Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
 Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc


Func checkexit()
   if GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE then Exit
   EndFunc
จากที่ท่านได้แก้มาให้ผมนั้น คือ 1 กด button1 ไม่หลุดจากวนลูป 2 เพิ่มเข้ามาจากอันแรกที่ให้คือ X ปิดหน้าต่าง GUI
ซึงที่ท่านให้มาก็ยังไม่สามารถออกจากวนลูปได้โดยที่ไม่ปิดหน้าต่าง GUI ครับ จากเครื่องที่ผมทดสอบน่ะครับ ไม่รู้ว่าของท่านนั้นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมจะได้ใส่ func pause func stop จะได้ใส่ 2 ตัวนี้เข้าไปแทน แต่ข้อเสียคือ ถ้าจะใช้คือต้องรันไฟล์ใหม่
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 08/09/13, 01:14 am

ผมอ่านไม่ชัดเจนเองแหละครับ นึกว่าจะให้ปิดหน้าต่างโปรแกรมเลย

สรุปคุณต้องการ ให้กดปุ่ม button1 ทำงาน แล้วกดปุ่ม button2 ออกจากลูป ใช่ไหมครับ ถ้าต้องการตามนั้นก็ใช้โค้ดด้านล่างนี้

หมายเหตุ
การออกแบบ GUI ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ เราตัวโปรแกรมต้องรอรับคำสั่งเมื่อหลุดจากคำสั่ง sleep เท่านั้น แต่จะไม่รอรับคำสั่งตลอดเวลา ลองเปรียบเทียบกับโปรแกรม [You must be registered and logged in to see this link.] ที่ผมทำแจกจะเห็นว่ากดหยุดชั่วคราวก็จะหยุดทันทีโดยไม่ต้องรอค่าดีเลย์ของ sleep ซึ่งหากจะทำอย่างนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามลิงก์ [You must be registered and logged in to see this link.] (ผมไม่มีเวลามาเขียนบทความสอน เนื่องจากไม่ค่อยว่างในช่วงนี้)

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

$itr = 1

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
    $itr =1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
   AdlibRegister("checkexit",50)
 While $itr
Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
  Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc


Func checkexit()
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button2
 $itr = 0
 EndSwitch

   EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

darkbeeza10
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 11
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 26/07/2013

Re: ช่วยทำตัวออกจากวนลูปโดยไม่ปิด GUI ทีครับ

ตั้งหัวข้อ by darkbeeza10 on 08/09/13, 02:15 pm

POS พิมพ์ว่า:ผมอ่านไม่ชัดเจนเองแหละครับ นึกว่าจะให้ปิดหน้าต่างโปรแกรมเลย  

สรุปคุณต้องการ ให้กดปุ่ม button1 ทำงาน    แล้วกดปุ่ม button2 ออกจากลูป ใช่ไหมครับ  ถ้าต้องการตามนั้นก็ใช้โค้ดด้านล่างนี้

หมายเหตุ
การออกแบบ GUI ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ เราตัวโปรแกรมต้องรอรับคำสั่งเมื่อหลุดจากคำสั่ง sleep เท่านั้น แต่จะไม่รอรับคำสั่งตลอดเวลา ลองเปรียบเทียบกับโปรแกรม [You must be registered and logged in to see this link.] ที่ผมทำแจกจะเห็นว่ากดหยุดชั่วคราวก็จะหยุดทันทีโดยไม่ต้องรอค่าดีเลย์ของ sleep  ซึ่งหากจะทำอย่างนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามลิงก์ [You must be registered and logged in to see this link.]  (ผมไม่มีเวลามาเขียนบทความสอน เนื่องจากไม่ค่อยว่างในช่วงนี้)

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Misc.au3>

$itr = 1

_Singleton(@ScriptName, 0)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 451, 80, 367, 297)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 65, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 104, 32, 31, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 136, 24, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 232, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 312, 24, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button1
    $itr =1
 Start()
 EndSwitch
WEnd

Func Start()
   AdlibRegister("checkexit",50)
 While $itr
Send(GUICtrlRead($Input1))
 Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
  Sleep(10)
 WEnd
 EndFunc


Func checkexit()
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 Case $Button2
 $itr = 0
 EndSwitch

   EndFunc
ขอบคุณท่าน POS มากๆเลยน่ะครับ พอดีผมมือใหม่อ่าครับ พึ่งเริ่มเขียน AutoIt ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณสำหรับโค๊คที่ให้มาด้วยน่ะครับ แล้วก็โทดทีด้วยน่ะครับ ที่ทำให้ท่านต้องเสียเวลา ^^em218

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:31 am