ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

Share

sa2532
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by sa2532 on 07/09/13, 01:14 pm

ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ


แก้ไขล่าสุดโดย sa2532 เมื่อ 07/09/13, 10:28 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 07/09/13, 08:21 pm

ประมาณนี้เปล่าครับ
Code:

#RequireAdmin
$date = @MDAY & "/" & @MON & "/" & @YEAR
$time = @HOUR & "." & @MIN & "." & @SEC
ConsoleWrite("Date "&$date&@CRLF&"Time "&$time&@CRLF)

sa2532
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by sa2532 on 07/09/13, 09:06 pm

ดึงจากเว็บคับไม่ใช่ดึงจากเครื่อง
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 08/09/13, 02:47 am

โทษที ครับพอดีผมดูผิดem228 
การดึงของมูลมาจาก เว็บ ลองอ่านจากลิงค์นี้ดูน่ะครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]
อันนี้ตัวอย่าง (ที่ดึงเวลาจากเว็บ [You must be registered and logged in to see this link.]
Code:

#include "WinHttp.au3"


Global $sGet = HttpGet("http://www.timeanddate.com/")

Dim $array[4]  = ['</span>','<br>','<span id="ij2">' , 'ij1">']

If StringInStr($sGet,">") Then
$sGettemp   =   StringMid($sGet,StringInStr($sGet,"ij1"&'">'),54)

For  $i = 0  To UBound($array)-1
$sGettemp =    StringReplace($sGettemp,$array[$i]," ")
   Next

MsgBox(0, "info",$sGettemp )

EndIf

ปล.ผมไม่รู้ว่าน่ะครับจะสามารถ รองรับภาษา ไทย ได้หรือเปล่า (ตอน http ส่งค่ากลับมา )

sa2532
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by sa2532 on 12/09/13, 10:50 am

มัน Error คับ โค้ดที่ให้มา
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ขอโค้ดดึงเวลาจากเว็บมาไว้ใน Autoit หน่อยคับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 13/09/13, 12:23 pm

สร้างไฟล์ WinHttp.au3 หรือยังครับ
Code:

#include-once

Global Const $HTTP_STATUS_OK = 200

Func HttpPost($sURL, $sData = "")
Local $oHTTP = ObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")

$oHTTP.Open("POST", $sURL, False)
If (@error) Then Return SetError(1, 0, 0)

$oHTTP.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$oHTTP.Send($sData)
If (@error) Then Return SetError(2, 0, 0)

If ($oHTTP.Status <> $HTTP_STATUS_OK) Then Return SetError(3, 0, 0)

Return SetError(0, 0, $oHTTP.ResponseText)
EndFunc

Func HttpGet($sURL, $sData = "")
Local $oHTTP = ObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")

$oHTTP.Open("GET", $sURL & "?" & $sData, False)
If (@error) Then Return SetError(1, 0, 0)

$oHTTP.Send()
If (@error) Then Return SetError(2, 0, 0)

If ($oHTTP.Status <> $HTTP_STATUS_OK) Then Return SetError(3, 0, 0)

Return SetError(0, 0, $oHTTP.ResponseText)
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:43 am