ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

Share

mnl19160
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/09/2013

สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by mnl19160 on 11/09/13, 07:13 pm

คือว่า อาจารย์ให้ไปลองทำโปรแกรมอะไรก็ได้มาอย่างนึง ผมเลยทำโปรแกรมเกี่ยวกับคำนวณเลข
ผมเลยลองทำโดยที่
เริ่มเปิดขึ้นมา มีให้ใส่เลข 1 2 3 เพื่อเลือกว่าจะให้คำนวณอะไร
ปัญหาที่ผมพบคือ
1.ผมลองใส่เลข1เพื่อทดสอบ(หาพ.ท4เหลี่ยม)  ก็คำนวณสี่เหลี่ยมอะไรออกมาได้ตามปกติ
แต่พอผมลองใส่เลข2(หาพ.ท3เหลี่ยม)และ3(หาพ.ทวงกลม) มันเปิดขึ้นมาแล้วปิดเลยอ่าครับem229  เป็นเพราะอะไรหรอครับ
2.ท่าผมเปิดมาแล้วปิดเลยมันจะขึ้นข้อความ "คุณไม่ได้ใส่เลขนะใส่ใหม่" ผมไม่อยากให้มันมีตรงส่วนนี้อ่าครับ
ใครใจดีช่วยแก้โค้ดให้ผมที ผมมือใหม่มากๆTAT

นี่โค้ดครับ
Code:
$option = InputBox("แจ้งให้ทราบ","กรุณาใส่เลขตามสูตรพื้นที่ที่คุณต้องการหานะจ๊ะ"&@CRLF&@CRLF&"1 คือ หาพื้นที่สีเหลี่ยม"&@CRLF&"2 คือ หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ๊ะ"&@CRLF&"3 คือ หาพื้นที่วงกลม","1 or 2 or 3")
If $option = ""  Then
MsgBox(0,"Error","คุณไม่ได้ใส่เลขนะใส่ใหม่")
ElseIf  $option < 0    Then
MsgBox(0,"Error","ใส่เลขน้อยกว่า0ไม่ได้นะครับ")
ElseIf   $option =1    Then
#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความยาว", 16, 56, 59, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความกว้าง", 16, 88, 64, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความกว้าง", 80, 88, 161, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input3,GUICtrlRead($Input1)*GUICtrlRead($Input2))
EndSwitch
WEnd
ElseIf   $option = 2  Then
#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form5= GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("ความสูง", 16, 56, 59, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("ความยาวฐาน", 16, 88, 64, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความยาวฐาน", 80, 88, 161, 21)
$Input7 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button2
GUICtrlSetData($Input7,(0.5)*GUICtrlRead($Input5)*GUICtrlRead($Input6))
EndSwitch
WEnd
ElseIf   $option = 3   Then
#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("หาพื่นที่วงกลมจ้า", 346, 126, 577, 305)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("ใส่รัศมีของวงกลม", 16, 16, 85, 17)
$Input10 = GUICtrlCreateInput("กรอกค่ารัศมีทรงกลม", 128, 16, 161, 21)
$Input11 = GUICtrlCreateInput("", 128, 48, 161, 21)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 16, 56, 37, 17)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 8, 80, 321, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button15
GUICtrlSetData($Input11,(22/7)*GUICtrlRead($Input10)^2)
EndSwitch
WEnd
EndIf
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 11/09/13, 09:09 pm

ประมาณนี้เปล่าครับ...
Code:


#include <GUIConstantsEx.au3>

$option = InputBox("แจ้งให้ทราบ","กรุณาใส่เลขตามสูตรพื้นที่ที่คุณต้องการหานะจ๊ะ"&@CRLF&@CRLF&"1 คือ หาพื้นที่สีเหลี่ยม"&@CRLF&"2 คือ หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ๊ะ"&@CRLF&"3 คือ หาพื้นที่วงกลม","1 or 2 or 3")
If $option <> 0  Then
MsgBox(0,"Error","คุณไม่ได้ใส่เลขนะใส่ใหม่")
ElseIf  $option < 0    Then
MsgBox(0,"Error","ใส่เลขน้อยกว่า0ไม่ได้นะครับ")
ElseIf   $option >0    Then

$Form1 = GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความยาว", 16, 56, 59, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความกว้าง", 16, 88, 64, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความกว้าง", 80, 88, 161, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input3,GUICtrlRead($Input1)*GUICtrlRead($Input2))
EndSwitch
WEnd
ElseIf   $option = 2  Then

$Form5= GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("ความสูง", 16, 56, 59, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("ความยาวฐาน", 16, 88, 64, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความยาวฐาน", 80, 88, 161, 21)
$Input7 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button2
GUICtrlSetData($Input7,(0.5)*GUICtrlRead($Input5)*GUICtrlRead($Input6))
EndSwitch
WEnd
ElseIf   $option = 3   Then

$Form1 = GUICreate("หาพื่นที่วงกลมจ้า", 346, 126, 577, 305)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("ใส่รัศมีของวงกลม", 16, 16, 85, 17)
$Input10 = GUICtrlCreateInput("กรอกค่ารัศมีทรงกลม", 128, 16, 161, 21)
$Input11 = GUICtrlCreateInput("", 128, 48, 161, 21)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 16, 56, 37, 17)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 8, 80, 321, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button15
GUICtrlSetData($Input11,(22/7)*GUICtrlRead($Input10)^2)
EndSwitch
WEnd
EndIfmnl19160
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/09/2013

Re: สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by mnl19160 on 12/09/13, 05:23 am

ลองก็อปโค้ดแล้วก็ยังไม่ได้อ่ะครับ ขึ้นerror ยาวมาก=___=

foolsopts
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 17
เข้าร่วมเมื่อ : 24/08/2010

Re: สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by foolsopts on 12/09/13, 07:16 am

คุณลืมอะไรทราบมั้ยครับ ลองดูที่ผมแก้ ผมเขียนคำอธิบายกำกับไว้ในส่วนสำคัญแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม กด F1 ในโปรแกรม Autoit

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3> ;คุณลืม Include ไฟล์นี้ ไฟล์สำหรับสร้างหน้าต่าง
#include <WindowsConstants.au3> ;คุณลืม Include ไฟล์นี้ ไฟล์สำหรับสร้างหน้าต่าง


While 1 ;สั่งวนลูปเช็คค่า หากไม่ถูก ก็วนกลับมาแสดง inputbox ใหม่ จากเดิมเมื่อค่าผิด ก็จะ exit

$option = InputBox("แจ้งให้ทราบ","กรุณาใส่เลขตามสูตรพื้นที่ที่คุณต้องการหานะจ๊ะ"&@CRLF&@CRLF&"1 คือ หาพื้นที่สีเหลี่ยม"&@CRLF&"2 คือ หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ๊ะ"&@CRLF&"3 คือ หาพื้นที่วงกลม","1 or 2 or 3")

If @error =1 Then ;เงื่อนไขนี้ คือ เช็คกรณี กดปุ่ม cancel หรือ กดปุ่ม ปิด parameter @error จะถูกกำหนดให้มีค่าเป็น 1 ดังนั้น ถ้า @error เท่ากับ 1 ก็ให้ exit ทันทีไม่ต้องแสดงอะไร

   Exit

EndIf

If Not StringIsAlNum ($option) Then ;อันนี้เพิ่มให้ กรณีใส่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เลข

   MsgBox(0,"Error","ใส่ได้เฉพาะตัวเลข")

ElseIf $option = ""  Then

   MsgBox(0,"Error","คุณไม่ได้ใส่เลขนะใส่ใหม่")

ElseIf $option <= 0    Then

   MsgBox(0,"Error","ใส่เลขน้อยกว่า1ไม่ได้นะครับ")

ElseIf $option > 3 then

 MsgBox(0,"Error","ตอนนี้สามารถรับค่าได้ไม่เกิน 3")

ElseIf $option <= 3 Then

   ExitLoop

EndIf

WEnd

Switch($option) ;ส่วนนี้ เปลี่ยนจาก IF เป็น Switch ซึ่งง่ายกว่ามาก ในการเลือกเงื่อนไข แล้วทำให้ไม่งงเอง

Case 1

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความยาว", 16, 56, 59, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความกว้าง", 16, 88, 64, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความกว้าง", 80, 88, 161, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input3,GUICtrlRead($Input1)*GUICtrlRead($Input2))
EndSwitch
WEnd

Case 2

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form5= GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("ความสูง", 16, 56, 59, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("ความยาวฐาน", 16, 88, 64, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความยาวฐาน", 80, 88, 161, 21)
$Input7 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button2
GUICtrlSetData($Input7,(0.5)*GUICtrlRead($Input5)*GUICtrlRead($Input6))
EndSwitch
WEnd

Case 3

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("หาพื่นที่วงกลมจ้า", 346, 126, 577, 305)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("ใส่รัศมีของวงกลม", 16, 16, 85, 17)
$Input10 = GUICtrlCreateInput("กรอกค่ารัศมีทรงกลม", 128, 16, 161, 21)
$Input11 = GUICtrlCreateInput("", 128, 48, 161, 21)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 16, 56, 37, 17)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 8, 80, 321, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button15
GUICtrlSetData($Input11,(22/7)*GUICtrlRead($Input10)^2)
EndSwitch
WEnd

EndSwitch

mnl19160
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/09/2013

Re: สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by mnl19160 on 12/09/13, 05:21 pm

foolsopts พิมพ์ว่า:คุณลืมอะไรทราบมั้ยครับ ลองดูที่ผมแก้ ผมเขียนคำอธิบายกำกับไว้ในส่วนสำคัญแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม กด F1 ในโปรแกรม Autoit

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3> ;คุณลืม Include ไฟล์นี้ ไฟล์สำหรับสร้างหน้าต่าง
#include <WindowsConstants.au3> ;คุณลืม Include ไฟล์นี้ ไฟล์สำหรับสร้างหน้าต่าง


While 1 ;สั่งวนลูปเช็คค่า หากไม่ถูก ก็วนกลับมาแสดง inputbox ใหม่ จากเดิมเมื่อค่าผิด ก็จะ exit

$option = InputBox("แจ้งให้ทราบ","กรุณาใส่เลขตามสูตรพื้นที่ที่คุณต้องการหานะจ๊ะ"&@CRLF&@CRLF&"1 คือ หาพื้นที่สีเหลี่ยม"&@CRLF&"2 คือ หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ๊ะ"&@CRLF&"3 คือ หาพื้นที่วงกลม","1 or 2 or 3")

If @error =1 Then ;เงื่อนไขนี้ คือ เช็คกรณี กดปุ่ม cancel หรือ กดปุ่ม ปิด parameter @error จะถูกกำหนดให้มีค่าเป็น 1 ดังนั้น ถ้า @error เท่ากับ 1 ก็ให้ exit ทันทีไม่ต้องแสดงอะไร

Exit

EndIf

If Not StringIsAlNum ($option) Then ;อันนี้เพิ่มให้ กรณีใส่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เลข

MsgBox(0,"Error","ใส่ได้เฉพาะตัวเลข")

ElseIf $option = ""  Then

MsgBox(0,"Error","คุณไม่ได้ใส่เลขนะใส่ใหม่")

ElseIf $option <= 0    Then

MsgBox(0,"Error","ใส่เลขน้อยกว่า1ไม่ได้นะครับ")

ElseIf $option > 3 then

MsgBox(0,"Error","ตอนนี้สามารถรับค่าได้ไม่เกิน 3")

ElseIf $option <= 3 Then

ExitLoop

EndIf

WEnd

Switch($option) ;ส่วนนี้ เปลี่ยนจาก IF เป็น Switch ซึ่งง่ายกว่ามาก ในการเลือกเงื่อนไข แล้วทำให้ไม่งงเอง

Case 1

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความยาว", 16, 56, 59, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("ใส่ความกว้าง", 16, 88, 64, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความกว้าง", 80, 88, 161, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
GUICtrlSetData($Input3,GUICtrlRead($Input1)*GUICtrlRead($Input2))
EndSwitch
WEnd

Case 2

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form5= GUICreate("โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 267, 195, 348, 199)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("ความสูง", 16, 56, 59, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความสูง", 80, 56, 161, 21)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("ความยาวฐาน", 16, 88, 64, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("ใส่ค่าความยาวฐาน", 80, 88, 161, 21)
$Input7 = GUICtrlCreateInput("", 80, 120, 161, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 120, 152, 49, 25)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 24, 120, 37, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("หาพื้นที่สามเหลี่ยมจ้า", 72, 16, 134, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button2
GUICtrlSetData($Input7,(0.5)*GUICtrlRead($Input5)*GUICtrlRead($Input6))
EndSwitch
WEnd

Case 3

#include <GUIConstantsEx.au3>
$Form1 = GUICreate("หาพื่นที่วงกลมจ้า", 346, 126, 577, 305)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("ใส่รัศมีของวงกลม", 16, 16, 85, 17)
$Input10 = GUICtrlCreateInput("กรอกค่ารัศมีทรงกลม", 128, 16, 161, 21)
$Input11 = GUICtrlCreateInput("", 128, 48, 161, 21)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("ผลที่ได้", 16, 56, 37, 17)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("คำนวณ", 8, 80, 321, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button15
GUICtrlSetData($Input11,(22/7)*GUICtrlRead($Input10)^2)
EndSwitch
WEnd

EndSwitch

ได้แล้วครับ
แล้วค่าcaseนี่มันขึ้นอยู่กับอะไร/ทำงานอย่างไร หรอครับ ใครรู้อธิบายหน่อยครับem238
การที่ผมเปลี่ยนส่วนของ case 1,case 2 ,case 3 เป็น Case $option = 1 2 3 ตามเลขที่ผมใส่ เปิดขึ้นได้ ใช้งานได้ แต่มันส่งผลกระทบกับส่วนอื่นไหมครับ

foolsopts
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 17
เข้าร่วมเมื่อ : 24/08/2010

Re: สอบถามเรื่องGuiหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by foolsopts on 12/09/13, 08:03 pm

Switch($var)

  case ...


  case ...

Endswitch


ค่า case ต้องเป็นค่าเฉพาะนะครับ Switch จะรับค่า ของ $option มาตรวจสอบว่าตรงกับ case ไหน ซึ่งหมายถึง ถ้า $option มีค่าเท่ากับ 1 Switch ก็จะโยน ไปที่ Case 1

เพราะงั้น function Switch ใช้ แยกแยะตัวแปรที่ต้องการนำไปทำงาน โดยแบ่งเป็น Case หาก ลองศึกษาจากไฟล์ Help ในโปรแกรม คุณคงจะเข้าใจครับ

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:39 am