ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากทราบว่า ทำไม Mouse Click มันถึง ขยับขึ้นไปเรื่้อย ๆ

Share

torokung16
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 7
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 05/09/2013

อยากทราบว่า ทำไม Mouse Click มันถึง ขยับขึ้นไปเรื่้อย ๆ

ตั้งหัวข้อ by torokung16 on 07/10/13, 03:49 am

ทำให้คลิกไม่ตรงสีสักที ช่วยดูให้ทีนะคับ
Code:
Func SearchMon()
Sleep(1000)
While Sleep(100)
For $i = 0 To UBound($monster)-1
 $coord = PixelSearch(451,206, 735, 418,$monster[$i])
      ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($monster[$i],6) & @error & @crlf)
    If IsArray($coord) Then
      ConsoleWrite(' เจอที่ = ' & $coord[0]&'x' & $coord[1] & @error & @crlf)
MouseClick("",$coord[0],$coord[1],5,0)
ExitLoop;เจอสี สั่งคลิกแล้วออกจากลูป
EndIf
Next

WEnd
EndFunc
ขอบคุณคับ

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:14 pm