ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


คือผมลองเขียน bot lc แต่มันมีปัญหากินเลือดเองตลอดแก้ยังไงดีครับ

Share

bigcom1
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 8
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 11/10/2012

คือผมลองเขียน bot lc แต่มันมีปัญหากินเลือดเองตลอดแก้ยังไงดีครับ

ตั้งหัวข้อ by bigcom1 on 12/10/13, 03:22 pm

Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("LastChaos - GameWorld (Window 800x600)") Then WinActivate($GameHD)
While Sleep(100)
_A() ; ค้นหามอนสเตอร์
_B() ;โจมตีมอนสเตอร์
_C() ; เช็ค HP MP

WEndFunc _A()
While Sleep(100)
$coord = PixelSearch(5, 5, 792, 592, 0xFFDFAD)
If Not @error Then
MouseClick("", $coord[0], $coord[1])

Return
EndIf
WEnd
EndFunc ;==>_A

Func _B()

Do
$monster = PixelGetColor(394, 35) ;;;ใส่พิกัดที่จะตรวจหาเลือดของมอนเตอร์ลงไป
_C() ; เช็ค HP MP
Send("1") ;ส่งค่าคีย์
Sleep(1000)
_C(); เช็ค HP MP
Send("2") ;ส่งค่าคีย์
Sleep(1000)
_C(); เช็ค HP MP
Send("3") ;ส่งค่าคีย์
Sleep(1000)
Until $monster <> 0x080C08 ;ใส่รหัสสีเลือดของมอนเตอร์ ถ้าดึงเอาค่ามีออกมาแล้ว ไม่ตรงกับสีเลือดแสดงว่าไม่มีมอนเตอร์อยู่ ต้องเริ่มหาใหม่

EndFunc ;==>_B

Func _C()
$HP = PixelGetColor (206, 36) ;;;ใส่พิกัดที่จะตรวจหาเลือดของคุณลงไป หากไม่พบสีที่กำหนดแสดงว่าเลือดหายไป ต้องกดยาหรือของเพิ่มเลือด
If $HP <> 0x5A0400 Then ;ใส่รหัสสีของเลือดลงไป
Send("7") ;ส่งค่าคีย์ สำหรับกดของเพิ่มเลือด
Sleep(1000)
EndIf
Send("7") ;ส่งค่าคีย์ สำหรับกดของเพิ่มเลือด
Sleep(10)


EndFunc ;==>_C

santipab_wzn
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 13
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/12/2011

Re: คือผมลองเขียน bot lc แต่มันมีปัญหากินเลือดเองตลอดแก้ยังไงดีครับ

ตั้งหัวข้อ by santipab_wzn on 08/02/14, 02:58 am

unc _C()
$HP = PixelGetColor (206, 36) ;;;ใส่พิกัดที่จะตรวจหาเลือดของคุณลงไป หากไม่พบสีที่กำหนดแสดงว่าเลือดหายไป ต้องกดยาหรือของเพิ่มเลือด
If $HP <> 0x5A0400 Then ;ใส่รหัสสีของเลือดลงไป
Send("7") ;ส่งค่าคีย์ สำหรับกดของเพิ่มเลือด
Sleep(1000)
EndIf
Send("7") ;ส่งค่าคีย์ สำหรับกดของเพิ่มเลือด
Sleep(10)


EndFunc ;==>_C


ลองลบตรงสีแดงออกดครับ มันไม่อยุ่ในเงื่อนไข if มันจะทำตรงนี้ ซ้ำๆ โดยไม่เช็กเลือดก่อน ทำให้กดรัวๆ

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:41 am