ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Working on hide . Help plz.ช่วยหน่อยครับไม่นักมาก

Share

chitnarong
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 09/09/2013

Working on hide . Help plz.ช่วยหน่อยครับไม่นักมาก

ตั้งหัวข้อ by chitnarong on 16/10/13, 05:51 am

คือว่าผมต้องการที่ืจะให้โปรแกรมมันทำงานโดยที่เราสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้ เพราะว่าผมรันโปรแกรมแล้วไปกดหน้าต่างอื่นมันก็ทำงานบนหน้าต่างอื่นซะงั้น  ช่วยดูให้หน่อยนะครับ   ขอบคุณครับ.


Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <Constants.au3>
HotKeySet("{q}", "CK")
HotKeySet("{esc}", "Paused")
HotKeySet("{tab}", "ex")
HotKeySet("{w}", "LV")
HotKeySet("{x}", "hid")
HotKeySet("{z}", "sho")
Opt("TrayOnEventMode",1)
Opt("TrayAutoPause",0)


#region ### START Koda GUI section ###
$te = GUICreate("bot1", 200, 75, 192, 124)
$hAttach = GUICtrlCreateButton("ทำงาน", 8, 8, 75, 25, $WS_GROUP)
$hDetach = GUICtrlCreateButton("หยุดทำงาน", 88, 8, 83, 25, $WS_GROUP)
GUISetState()
TraySetOnEvent($TRAY_EVENT_PRIMARYDOWN, "max")
#endregion ### END Koda GUI section ###
While 1
   Switch GUIGetMsg()
      Case $hAttach
         ;MemoryOpen
         $text = InputBox("NAME", "name titleกด OK")
         WinActivate("-:- Class3 - Juti -:-", "")
         WinSetTitle("-:- Class3 - Juti -:-","","Bot1")

      Case $hDetach
        Exit 0      Case $GUI_EVENT_CLOSE
            GUISetState(@SW_MINIMIZE, $te)
            GUISetState(@SW_HIDE, $te)
            GUISetState(@SW_HIDE, $te)
    EndSwitch
WEnd
Func Paused()
  sleep(1000000)
EndFunc  ;==>TogglePause

Func CK()
  While 1
     WinActive("Bot1","")
     FOR $Paused = 1 TO 15
       Sleep(500)
     Send("{F2}")
     sleep(550)
     Send("{F1}")
     sleep(500)
  NEXT
  sleep(1000)
  Send("{F1}")
  call ("LV")
  WEnd
EndFunc
;==>TogglePause
Func LV()
  sleep(350)
     Send("{F3}")
     sleep(200)
     Send("{ENTER}")
     sleep(200)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{ENTER}")
     sleep(100)
     Send("{F2}")
     sleep(550)

EndFunc

Func max()
    GUISetState(@SW_RESTORE, $hAttach)
    GUISetState(@SW_SHOW, $hAttach)
EndFunc

Func ex()
     exit 0
EndFunc

Func hid()
WinSetState("Bot1","",@SW_HIDE)
sleep(750)
AutoItSetOption(0)
         TraySetState(1)

EndFunc

Func sho()

    WinActivate("Bot1", "")
         WinSetState("Bot1","",@SW_SHOW)
         TraySetState(2)
    TraySetState(2) ; hide
EndFunc
avatar
tomakung
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 38
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 24/02/2012

Re: Working on hide . Help plz.ช่วยหน่อยครับไม่นักมาก

ตั้งหัวข้อ by tomakung on 17/10/13, 05:50 am

ขอโทษนะครับผมมือไหม่
$text = InputBox("NAME", "name titleกด OK") มีการรับข้อความ titl มาเก็บในตัวแปรแต่ ไม่มีการเอาตัวแปรไปใช้งานตรงนนี้

ทำให้มันกดเอง

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 10:25 pm