ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยต่อทีครับเกียวกับการเลือกภาษา

Share
avatar
tomakung
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 38
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 24/02/2012

ช่วยต่อทีครับเกียวกับการเลือกภาษา

ตั้งหัวข้อ by tomakung on 29/10/13, 11:35 pm

#include
;#include
;#include
;#include
;=============================================หัวโปแกรม
Global $SOFTWARE_TITLE = " TEST"
Global $SOFTWARE_CONFIG = "Custom.ini" ;ตัวเก็บขอมูลแยกภาษา
Global $CHANGE = "ENGLISH" ;เริ่มต้นภาษา อังกฦษ ต้องการไทยเลือก "THAI"
Global $MANU_LANG =$CHANGE ;ตั่งคค่าตัวแปลเพื่อรับตัวเลือกภาษา
Global $Form1 = GUICreate($SOFTWARE_TITLE, 615, 438, 192, 124)
_MAIN()
Func _MAIN()

Global $MANU_1 = "OPEN"
Global $MANU_2 = "LANGUAGE"
Global $SUBMANU_1 = "SUBENG"
Global $SUBMANU_2 = "SUBTHAI"
Global $CON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_1, "1")
Global $CON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_2, "1")
Global $SUBCON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_1, "1")
Global $SUBCON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_2, "1")


$MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu($CON_1)
$MenuItem2 = GUICtrlCreateMenu($CON_2)
$subMenuItem1 = GUICtrlCreateMenuItem($SUBCON_1, $MenuItem2)
$subMenuItem2 = GUICtrlCreateMenuItem($SUBCON_2, $MenuItem2)
GUISetState(@SW_SHOW)
EndFunc


While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg


Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
EndSwitch
WEnd


เพิ่มเติม
Costom.ini[ENGLISH]
OPEN=Open
LANGUAGE= Language
SUBENG= English
SUBTHAI= Thai


[THAI]
OPEN=เปิด
LANGUAGE= ภาษา
SUBENG= อังกฤษ
SUBTHAI= ไทย
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ช่วยต่อทีครับเกียวกับการเลือกภาษา

ตั้งหัวข้อ by POS on 30/10/13, 02:59 am

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
;=============================================หัวโปแกรม
Global $SOFTWARE_TITLE = "   TEST"
Global $SOFTWARE_CONFIG = "Costom.ini" ;ตัวเก็บขอมูลแยกภาษา
Global $CHANGE = "ENGLISH" ;เริ่มต้นภาษา อังกฦษ ต้องการไทยเลือก "THAI"
Global $MANU_LANG =$CHANGE ;ตั่งคค่าตัวแปลเพื่อรับตัวเลือกภาษา
Global $Form1 = GUICreate($SOFTWARE_TITLE, 615, 438, 192, 124)

_MAIN()
Func _MAIN()

Global $MANU_1 = "OPEN"
Global $MANU_2 = "LANGUAGE"
Global $SUBMANU_1 = "SUBENG"
Global $SUBMANU_2 = "SUBTHAI"
Global $CON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_1, "1")
Global $CON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_2, "1")
Global $SUBCON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_1, "1")
Global $SUBCON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_2, "1")


Global $MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu($CON_1)
Global $MenuItem2 = GUICtrlCreateMenu($CON_2)
Global $subMenuItem1 = GUICtrlCreateMenuItem($SUBCON_1, $MenuItem2)
Global $subMenuItem2 = GUICtrlCreateMenuItem($SUBCON_2, $MenuItem2)

$var = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, "ENGLISH" , "SET", "1")
if $var = 1 then
   changeTE("ENGLISH")
Else
   changeTE("THAI")
EndIf

GUISetState(@SW_SHOW)
EndFunc


While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg      Case $subMenuItem1
changeTE("ENGLISH")
IniWrite($SOFTWARE_CONFIG, "ENGLISH" , "SET", "1")

      Case $subMenuItem2
changeTE("THAI")
IniWrite($SOFTWARE_CONFIG, "ENGLISH" , "SET", "0")

Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
EndSwitch
WEnd


Func changeTE($Lang)
   Global $MANU_LANG = $Lang
Global $CON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_1, "1")
Global $CON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $MANU_2, "1")
Global $SUBCON_1 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_1, "1")
Global $SUBCON_2 = IniRead($SOFTWARE_CONFIG, $MANU_LANG, $SUBMANU_2, "1")
GUICtrlSetData($MenuItem1,$CON_1 )
GUICtrlSetData($MenuItem2,$CON_2 )
GUICtrlSetData($subMenuItem1,$SUBCON_1)
GUICtrlSetData($subMenuItem2,$SUBCON_2)

   EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
tomakung
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 38
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 24/02/2012

Re: ช่วยต่อทีครับเกียวกับการเลือกภาษา

ตั้งหัวข้อ by tomakung on 30/10/13, 11:18 am

ขอบคุณมากครับ สำหรับแนวทาง

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:53 am