ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Code บอกพิกัด ของจอ ทุกๆ ขนาดหน่อยครับ

Share

acornus
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 14/11/2013

Code บอกพิกัด ของจอ ทุกๆ ขนาดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by acornus on 14/11/13, 11:10 pm

em218 

อยากได้สคริปที่ แสดง พิกัด หน้าจอคอม อะครับ แล้ว บันทึก แสดงโชวไว้ใน form
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: Code บอกพิกัด ของจอ ทุกๆ ขนาดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 16/11/13, 04:55 pm

ประมาณนี้เปล่าครับ (กดปุ่ม INSERT ในการเพิ่ม list น่ะครับ)
Code:


#RequireAdmin

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ListViewConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

HotKeySet("{INSERT}","addlist")

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 240, 301, 347, 198)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("X", 16, 16, 11, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Label2", 48, 16, 36, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Y", 120, 16, 11, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Label2", 152, 16, 36, 17)
$ListView1 = GUICtrlCreateListView("X |Y", 8, 96, 225, 193)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AdlibRegister ("getPos")

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
      AdlibUnRegister("getPos")
 Exit

 EndSwitch
WEnd

Func getPos()
 Local $pos = MouseGetPos()
             GUICtrlSetData($Label2,$pos[0])
 GUICtrlSetData($Label4,$pos[1])
 EndFunc
Func addlist()
 GUICtrlCreateListViewItem( GUICtrlRead($Label2)& '|'&GUICtrlRead($Label4)  , $ListView1)
EndFuncavatar
kobtadam
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 6
เข้าร่วมเมื่อ : 28/12/2013

Re: Code บอกพิกัด ของจอ ทุกๆ ขนาดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by kobtadam on 28/12/13, 05:34 am

ขอบใจจ้า

    เวลาขณะนี้ 24/04/18, 08:03 am