ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ถามเกี่ยวกับการดูข้อมูล

Share

tanaboodee
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 9
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/12/2013

ถามเกี่ยวกับการดูข้อมูล

ตั้งหัวข้อ by tanaboodee on 14/12/13, 08:33 am

คือผมจะทำโปรแกรมที่จะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาแสดง อย่างผมมีข้อมูลชื่อนักเรียนแล้วถ้าผมเลือกชื่อคนใคคนนึง
จะแสดงเลขประจำตัวนักเรียนออกมาคือ

จะใช่ combobox ได้ไหมครับแล้วมาแสดงที่ Lable
สมมุติว่า

นาย A เลขประจำตัว 23760
นาย B เลขประจำตัว 24703
นาย C เลขประจำตัว 24603

ขอบคุณครับ
avatar
sak
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 34
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 26/11/2017

Re: ถามเกี่ยวกับการดูข้อมูล

ตั้งหัวข้อ by sak on 11/12/17, 10:15 pm

tanaboodee พิมพ์ว่า:คือผมจะทำโปรแกรมที่จะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาแสดง อย่างผมมีข้อมูลชื่อนักเรียนแล้วถ้าผมเลือกชื่อคนใคคนนึง
จะแสดงเลขประจำตัวนักเรียนออกมาคือ

จะใช่ combobox ได้ไหมครับแล้วมาแสดงที่ Lable
สมมุติว่า

นาย A เลขประจำตัว 23760
นาย B เลขประจำตัว 24703
นาย C เลขประจำตัว 24603

ขอบคุณครับ

Example:
Code:

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 199, 68, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("NONE", 16, 8, 169, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Mr A|Mr B|Mr C|")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("IdNumber ------", 16, 40, 147, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
        Case $Combo1
            If GUICtrlRead($Combo1) = "Mr A" Then
           GUICtrlSetData($Label1, "IdNumber 23760")
          ElseIf GUICtrlRead($Combo1) = "Mr B" Then
           GUICtrlSetData($Label1, "IdNumber 24703")
         ElseIf  GUICtrlRead($Combo1) = "Mr C" Then
           GUICtrlSetData($Label1, "IdNumber 246903")
          Else
           GUICtrlSetData($Label1, "IdNumber ------")
        EndIf
   EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 23/10/18, 01:07 pm