ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Tab,PixelSearch หาีสี,เมื่อเจอกดKeyที่กำหนด

Share
avatar
kobtadam
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 6
เข้าร่วมเมื่อ : 28/12/2013

Tab,PixelSearch หาีสี,เมื่อเจอกดKeyที่กำหนด

ตั้งหัวข้อ by kobtadam on 16/01/14, 12:22 pm

Code:
Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("xxxxxx") Then WinActivate($GameHD)

   HotKeySet("{ESC}", "stop")


Func A()


Send("{TAB}")
Sleep(1000)

$coord = PixelSearch(397, 41, 498, 84,0xFFFFFF)
If Not @error Then
Send("{F1}")
Sleep(10000)
EndIf
EndFunc


While 1
A()
WEnd


Func stop()
MsgBox(0,"Stop ", "—YakuZA— Bye Bye!!~")
Sleep(500)
Exit
EndFuncโค๊ดนี้ * แทบ เสต เจอสี กดคีย์  รอ10วิ ทำงานซ้ำ
      * แทบ ไม่เจอสี ไม่กดคีย์  รอ10วิทำงานซ้ำ แล้วก็แท๊บอีก


ผมปรึกษาที  ปัญหาคือ แทบเสต ไม่เจอสี ไม่กดคีย์ **แต่รอ 10 วิ  ตรงนี้ครับไม่อยากให้เป็น แน๊ะนำทีคับ

ขอบคุณครับ  em229  em228  em228

    เวลาขณะนี้ 24/04/18, 07:34 am