ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามการใช้ input

Share

wearevip
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 13
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 12/02/2014

สอบถามการใช้ input

ตั้งหัวข้อ by wearevip on 19/02/14, 09:35 pm

อย่างผมจะกำหนด input ที่ 1 ว่า test
แล้วจะให้มันไปพิมในช่องที่พิกัดที่เราต้องการ
ทำยังไงครับ
avatar
sak
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 34
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 26/11/2017

Re: สอบถามการใช้ input

ตั้งหัวข้อ by sak on 11/12/17, 09:43 pm

wearevip พิมพ์ว่า:อย่างผมจะกำหนด input ที่ 1 ว่า test
แล้วจะให้มันไปพิมในช่องที่พิกัดที่เราต้องการ
ทำยังไงครับ

ถ้าช่องที่พิกัด สามารถหา class id ได้ ก็สามารถทำได้

Example:
Code:

#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 312, 52, 192, 124)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("Test", 24, 16, 265, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

$Form2 = GUICreate("Form2", 312, 52, -1, -1)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 24, 16, 265, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
   EndSwitch
    ControlFocus("Form1", "", "[CLASS:Edit; INSTANCE:1]")
    GUICtrlSetData($Input2,  GUICtrlRead($Input1))
WEnd


    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 09:18 pm