ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ขอถามอีกเรื่องน้าเอาโปรแกรมเข้าแฟชไดร์

Share

wearevip
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 13
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 12/02/2014

ขอถามอีกเรื่องน้าเอาโปรแกรมเข้าแฟชไดร์

ตั้งหัวข้อ by wearevip on 21/02/14, 12:44 pm

สมมุติเอาโปรแกรมที่เขียนไว้เข้าแฟชไดร์ใช่ไหม ระหว่างนั้นเปิดแฟชไดร์ไว้ ถ้าดึงแฟชไดร์ออกแล้วให้โปรแกรมมันปิดไปด้วย ทำยังไง
avatar
sak
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 34
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 26/11/2017

Re: ขอถามอีกเรื่องน้าเอาโปรแกรมเข้าแฟชไดร์

ตั้งหัวข้อ by sak on 11/12/17, 09:07 pm

wearevip พิมพ์ว่า:สมมุติเอาโปรแกรมที่เขียนไว้เข้าแฟชไดร์ใช่ไหม ระหว่างนั้นเปิดแฟชไดร์ไว้ ถ้าดึงแฟชไดร์ออกแล้วให้โปรแกรมมันปิดไปด้วย ทำยังไง

สามารถใช้คำสั่ง DriveStatus ในการปิดโปรแกรมได้
แต่ไม่สามารถใช้ Safely Remove ในการถอดถอน FlashDrive ออกจากการใช้งานได้ เพราะติด Process
ต้องใช้วิธีดึง  FlashDrive ออกเลย ซึ่งอาจเสี่ยงที่จะทำให้ข้อมูลใน FlashDrive เสียหาย

Example:

Code:

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 263, 144, 192, 124)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 Exit
 EndSwitch
 If DriveStatus("F:\") = "INVALID" Then ExitLoop
WEnd

    เวลาขณะนี้ 23/10/18, 01:10 pm