ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


คำสั่งบอท DotA หาี hp มอน 4 สี ถ้าเจอให้โจมตี ถ้าไม่เจอให้เดินเล่นไปมา

Share

deathqler
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 24/02/2014

คำสั่งบอท DotA หาี hp มอน 4 สี ถ้าเจอให้โจมตี ถ้าไม่เจอให้เดินเล่นไปมา

ตั้งหัวข้อ by deathqler on 28/02/14, 12:39 pm

;คำสั่งบอท DotA หาี hp มอน 4 สี ถ้าเจอให้โจมตี ถ้าไม่เจอให้เดินเล่นไปมา

HotKeySet( "{b}", "_start")
HotKeySet ("{F7}", "_exit")

While 1
Sleep (1000)
WEnd


Func _start ()

While 1

$Pix1 = PixelSearch ( 15, 32, 1333, 557, 0x7D1B00) ;ตัวแปร สีที่ 1
$Pix2 = PixelSearch ( 15, 32, 1333, 557, 0x983D00) ;ตัวแปร สีที่ 2
$Pix3 = PixelSearch ( 15, 32, 1333, 557, 0x831E00) ;ตัวแปร สีที่ 3
$Pix4 = PixelSearch ( 15, 32, 1333, 557, 0x862000) ;ตัวแปร สีที่ 4
$Pox = Random ( 488, 861) ;ตัวแปร สุ่มตำแหน่ง mouse แกน x (min, max)
$Poy = Random ( 401, 520) ;ตัวแปร สุ่มตำแหน่ง mouse แกน x (min, max)

If IsArray ($Pix1) = True Then ;ถ้าตัวแปร $Pix1 เป็นจริง ให้ทำตามเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จให้ข้าม
Send ("a")
MouseClick ( "left", $Pix1 [0], $Pix1 [1] , 1)
Sleep (500)
ElseIf IsArray ($Pix2) = True Then ;ถ้าตัวแปร $Pix2 เป็นจริง ให้ทำตามเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จให้ข้าม
Send ("a")
MouseClick ( "left", $Pix2 [0], $Pix2 [1] , 1)
Sleep (500)
ElseIf IsArray ($Pix3) = True Then ;ถ้าตัวแปร $Pix3 เป็นจริง ให้ทำตามเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จให้ข้าม
Send ("a")
MouseClick ( "left", $Pix3 [0], $Pix3 [1] , 1)
Sleep (500)
ElseIf IsArray ($Pix4) = True Then ;ถ้าตัวแปร $Pix4 เป็นจริง ให้ทำตามเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จให้ข้าม
Send ("a")
MouseClick ( "left", $Pix4 [0], $Pix4 [1] , 1)
Sleep (500)
Else ; ถ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นจริง ให้คำสั่ง Else ทำงาน
MouseClick ("right" ,$Pox , $Poy, 1) สุ่มคลิ๊ก
Sleep (100)
EndIf
WEnd
EndFunc

Func _exit()
Exit
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 10:29 pm