ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

Share

theporinlove
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 02/04/2014

ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

ตั้งหัวข้อ by theporinlove on 13/04/14, 05:46 am

ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับแบบนี้ เข้าไปที่ Option > General > Code Generator แล้วไปติ๊กถูกที่ Generate OnEvent code แล้วก็ไม่สามารถแก้ไข Code ได้เลยครับช่วยบอกทีครับturk78
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 22/03/2014

Re: ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

ตั้งหัวข้อ by turk78 on 16/04/14, 05:35 am

ไม่ลอง ทำ Button หรืออะไร มาใส่ ก่อนถาม หน่อยเหร่อ ครับ

มันจะมีโค้ดได้ยัง ไงครับ ในเมื่อ คุณยังไม่ได้สร้าง เลย !!!
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 16/04/14, 07:25 pm

ตามภาพเลยน่ะ ครับแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้น จะก็อปหรือจะแทรกสคริป ก็ตามถนัด เลยน่ะครับ

theporinlove
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 02/04/2014

Re: ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

ตั้งหัวข้อ by theporinlove on 22/04/14, 10:38 pm

ขอโทษทีครับ พอดีผมลองเขียน Script ดูแล้ว แต่จะเอาเข้าไปใน โปรแกรม Koda แบบนี้ทำไงเนี่ยครับ Code

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=ของปอ\0147.ico
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseX64=y
#include
#include
#include
#include
#include
Opt("GUIOnEventMode", 1)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 116, 442, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Step 1", 8, 16, 34, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Step 2", 8, 40, 35, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Step 3", 8, 64, 35, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Step 4", 8, 88, 35, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Step 5", 8, 112, 35, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("Step 6", 8, 136, 35, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("Step 7", 8, 160, 35, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Step 8", 8, 184, 35, 17)
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("Step 9", 8, 208, 35, 17)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("Step 10", 8, 232, 40, 17)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("Step 11", 8, 256, 39, 17)
$Label12 = GUICtrlCreateLabel("Step 12", 8, 280, 40, 17)
GUICtrlCreateInput("", 48, 8, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 32, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 56, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 128, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 80, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 104, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 152, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 176, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 224, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 200, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 248, 57, 21)
GUICtrlCreateInput("", 48, 272, 57, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("เริ่ม/หยุด", 8, 408, 51, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ออก", 64, 408, 35, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("บันทึก", 8, 376, 35, 25)
$Label13 = GUICtrlCreateLabel("1 วินาที = 1,000 วินาที", 8, 312, 105, 17)
$Label14 = GUICtrlCreateLabel("แจกฟรีห้ามขาย", 16, 336, 76, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
Sleep(100)
WEnd

#AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Jack Zaza
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=Jack Zaza
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#region --- Au3Recorder generated code Start (v3.3.9.5 KeyboardLayout=00000409) ---

#region --- Internal functions Au3Recorder Start ---
Func _Au3RecordSetup()
Opt('WinWaitDelay',100)
Opt('WinDetectHiddenText',1)
Opt('MouseCoordMode',0)
Local $aResult = DllCall('User32.dll', 'int', 'GetKeyboardLayoutNameW', 'wstr', '')
If $aResult[1] <> '00000409' Then
MsgBox(64, 'Warning', 'Recording has been done under a different Keyboard layout' & @CRLF & '(00000409->' & $aResult[1] & ')')
EndIf

EndFunc

Func _WinWaitActivate($title,$text,$timeout=0)
WinWait($title,$text,$timeout)
If Not WinActive($title,$text) Then WinActivate($title,$text)
WinWaitActive($title,$text,$timeout)
EndFunc

_AU3RecordSetup()
#endregion --- Internal functions Au3Recorder End ---
Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "กรุณาเปิดโปรแกรม BlueStacks ก่อนเปิดโปรแกรม")
Exit
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("BlueStacks App Player for Windows (beta-1)") Then WinActivate($GameHD)

HotKeySet('{F2}', 'Quit')
HotKeySet('{F1}', 'Pause')
Global $Paused
$d3 = WinActivate("BlueStacks App Player for Windows (beta-1)","")
$mLeft = "left"
$mRight = "right"
Pause()
While 1
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,790,504)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,220,457)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,810,215)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,451,334)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,810,215)
sleep(3500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,740,509)
sleep(4500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,538,222)
sleep(100000)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,990,26)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,511,325)
sleep(2500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,521,291)
sleep(3500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,394,496)
sleep(4500)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,530,492)
sleep(2500)
WEnd
Func Quit()
Exit
EndFunc ;==>Quit
Func Pause()
$Paused = Not $Paused
While $Paused
Sleep(100)
ToolTip('Paused', 0, 0)
WEnd
ToolTip("")
EndFunc

ปล.ช่วยผมทีครับ
avatar
tomakung
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 38
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 24/02/2012

Re: ผมจะใส่ Code ยังไงอะครับ

ตั้งหัวข้อ by tomakung on 23/04/14, 07:16 pm

1 เปิดโปรแกรม KODA

2 ไปที่ file

3 import + import autoit gui (.au3)

4 load

5 process

=========end========

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:23 pm