ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


นำค่าAu3Record ใส่button

Share

rithikied
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 18/04/2014

นำค่าAu3Record ใส่button

ตั้งหัวข้อ by rithikied on 18/04/14, 04:54 pm

em246 em246 
คือสงสัย เวลาสร้างฟอร์มจาก koda แล้ว สร้างปุ่มมา แล้วผมอยากให้กดแล้วมันรัน สคริป ที่สร้างไว้หน่ะครับ
ช่วยหน่อยนะครับ


Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Users\Nay\Desktop\bhb\Form1.kxf
$Form1 = GUICreate("Form1", 354, 437, 430, 134)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("เริ่ม/หยุด", 40, 40, 73, 25)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xB9D1EA)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ออก", 160, 40, 65, 25)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xA6CAF0)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Label1", 48, 96, 187, 249)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Hack", 16, 16, 329, 401)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Form1
      Case $Form1
      Case $Form1
      Case $Form1
      Case $Button1
         HotKeySet('{F1}', 'Quit')
      Case $Button2
         HotKeySet('{F2}', 'Pause')
      Case $Label1
   EndSwitch
WEnd

HotKeySet('{F1}', 'Quit')
HotKeySet('{F2}', 'Pause')

Global $Paused

$d3 = WinActivate("BlueStacks App Player for Windows (beta-1)","")
$mLeft = "left"
$mRight = "right"

Pause()

While 1
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,378,749)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,739,521)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,257,474)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,850,238)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,457,366)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,786,239)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,762,486)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,567,239)
Sleep(110000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,1012,56)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,592,363)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,584,318)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft,1,435,529)
Sleep(3000)
WEnd
Func Quit()
Exit
EndFunc ;==>Quit
Func Pause()
$Paused = Not $Paused
While $Paused
Sleep(100)
ToolTip('Paused', 0, 0)
WEnd
ToolTip("")
EndFunc ;==>Pause")")

oneforalls
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 5
เข้าร่วมเมื่อ : 07/04/2014

Re: นำค่าAu3Record ใส่button

ตั้งหัวข้อ by oneforalls on 23/04/14, 03:26 pm

Case $Button1
Call("Quit")
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: นำค่าAu3Record ใส่button

ตั้งหัวข้อ by Arm on 23/04/14, 11:04 pm

เวลาเรียกฟังก์ชั้นไม่ต้องผ่าน Call() ก็ได้ครับพิมพ์ชื่อฟังก์ชั่นไปตรงๆเลยก็ได้

Ex.
Code:
Main()
Func Main()
    MsgBox(0, "เทส", "ทดสอบ")
EndFunc

rithikied
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 18/04/2014

Re: นำค่าAu3Record ใส่button

ตั้งหัวข้อ by rithikied on 03/05/14, 04:36 pm

ขอบคุณครับ แล้วในกรณีของผมล่ะครับต้องย้ายไปไหนครับ ถ้าผมจะนำค่าที่ได้จากreccord
ครับ ช่วยหน่อยนะครับ em234 em229 em229 

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:45 am