ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยทีครับคอมพายไม่ได้

Share

inzink
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2014

ช่วยทีครับคอมพายไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by inzink on 29/04/14, 07:46 am

#include
#include
#include
#include
#include
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 184, 100, 192, 124)
GUICtrlCreateInput("", 72, 8, 49, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ตั้งค่า Delay", 8, 16, 58, 17)
GUICtrlCreateButton("บันทึก", 144, 72, 35, 25)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("วินาที", 128, 16, 30, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("1000 วินาที = 1 วินาที", 8, 72, 102, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
case $Input
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,967,607)
Sleep () #ตั้งค่า Delay สามารถกำหนดเองได้
Case $button
(save) # save เมื่ตั้งค่า Delay เสร็จแล้ว
Exit
EndSwitch
WEndคือผมเขียนแล้วมันมั่วๆยังไงไม่รู้อะครับ คอมพายไม่ได้เลย
คือผมอยากให้มันสามารถใส่ค่า Delay เองได้ครับ แล้วบันทึกค่านั้น เมื่อเราทำการเปลี่ยนค่าดีเลย์ ก็จะสามรถบันทึกแทนค่าอันเก่าได้ครับ ขอโทษทีนะครับ เพิ่งจะลองเขียนแบบ GUI ยังไงช่วยอธิบายทีนะครับ em228

inzink
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2014

Re: ช่วยทีครับคอมพายไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by inzink on 29/04/14, 04:44 pm

พอดีผมเขียนใหม่แล้วครับ ลองศึกษาดูเรื่อยๆเขียนไปเขียนมาได้แบบนี้ แต่ผมยังหาวิธีไม่ได้เลยครับ วอนผู้รู้ช่วยผมทีครับ

นี้คือรูปครับ


ส่วนนี้ Code GUI

While Sleep(100)
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
  If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,967,607)
WEnd

ส่วนนี้ Code .au3 ที่ใช้แปลงเพื่อเอาไปใช้ใน Input
While 1
ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,967,607)
sleep(2000)
WEnd

สิ่งที่ผมจะให้มันทำก็คือ เมื่อเราไปที่ต่ำแหน่ง 967,607 หยุดรอ 2 วินาที เพื่อทำการวน Script ในครั้งต่อไปต้องมำยังไงหรอครับ ผมลองเขียนแบบนี้

While Sleep(100)
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
  If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = ControlClick ($d3,'',0,$mLeft,1,967,607)
WEnd

มันก็ Error ช่วยทีนะครับ

    เวลาขณะนี้ 21/04/18, 07:08 am