ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยหน่อยครับ มือใหม่หัดทำ

Share
avatar
kittikron
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/05/2014

ช่วยหน่อยครับ มือใหม่หัดทำ

ตั้งหัวข้อ by kittikron on 15/05/14, 07:18 pm

ช่วยดูหน่อยครับผมอยากให้ สั่งกดปุ่ม Send("A") เป็นจังหวะเท่าๆกันไม่อยากให้ มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แล้วมีอะไรที่ผมต้องแก้อีกไหม ครับ

Code:
AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 4)
Global $GameHD
Global $begin = TimerInit(), $B1 = 1, $B2 = 5

AdlibRegister("buff", 1000)

_PSsixLoadH("BlueStacks App Player")

If WinExists($GameHD) Then WinActivate($GameHD)
While 1
Global $monster[3] = [0xFF0000,0x00C3D8,0xFDBE5F]


For $i = 0 To UBound($monster)-1
 $coord = PixelSearch(0,0, 500, 600,$monster[$i])
      ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($monster[$i],6) & @error & @crlf)
    If IsArray($coord) Then
      ConsoleWrite($coord[0]&'x' & $coord[1] & @error & @crlf)
MouseClick("left",792, 526,1,20)
  Sleep(2000)
$coord = PixelSearch(649, 18,691, 56,0xFF0000)
MouseClick("left",792, 526,1,20)
  Sleep(2000)
EndIf
Next

While 1
  Global $monster[3] = [0xFF0000,0x00799A,0xFABB5E]


For $i = 0 To UBound($monster)-1
 $coord = PixelSearch(0,0, 500, 600,$monster[$i])
      ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($monster[$i],6) & @error & @crlf)
    If IsArray($coord) Then
      ConsoleWrite($coord[0]&'x' & $coord[1] & @error & @crlf)
     EndIf
   Next$Diff = Int(TimerDiff($begin)/20)


Send("A")

 Sleep(20)

Send("s")

Send("T")

Send("D")

Send("S")

ExitLoop


wend

  Global $monster[3] = [ 0x00ABC8,0xF4DFA6,0x2D1B1B   ]
For $i = 0 To UBound($monster)-1
 $coord = PixelSearch(0,0, 500, 600,$monster[$i])
      ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($monster[$i],6) & @error & @crlf)
    If IsArray($coord) Then
      ConsoleWrite($coord[0]&'x' & $coord[1] & @error & @crlf)
MouseClick("left",398, 522,1,300)
ExitLoop
EndIf
Next

wend
Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc
avatar
kittikron
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/05/2014

Re: ช่วยหน่อยครับ มือใหม่หัดทำ

ตั้งหัวข้อ by kittikron on 15/05/14, 07:20 pm

รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับพึ่งหัดทำครับใช้เวลาหลังเลิกงานมาทำ ที่ทำเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่น รบกวนด้วยครับ เกมนี้กำลังฮิตเลย

    เวลาขณะนี้ 11/12/18, 06:22 pm