ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถาม WinActivate อยากให้คำสั่งแอคทีพมากกว่า 1 จอ

Share

jay01
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 28/05/2014

สอบถาม WinActivate อยากให้คำสั่งแอคทีพมากกว่า 1 จอ

ตั้งหัวข้อ by jay01 on 28/05/14, 04:11 pm

สอบถาม WinActivate อยากให้คำสั่งแอคทีพมากกว่า 1 จอหรือ 2 จอ
พอจะมีคำสั่งหรือว่าเป็นแบบกด 1 ที่หน้าจอนี้ให้จดจำไว้ กด 2 อีกหน้าจอให้จดจำไว้อีกหน้าจอ
แล้วเริ่มคำสั่งด้านล่างนี้

Global $onoff = 0
HotKeySet("{F1}", "start1")
HotKeySet("{ESC}", "end")
$window = WinActivate("โปรแกรม","")
While 1
Sleep(100)

WEnd
Func start1()
If $onoff = 0 Then
$onoff = 1
ControlSend ($ball,'',0,"{F3}")
Sleep(1000)
ElseIf $onoff = 1 Then
$onoff = 0
ControlSend ($window,'',0,"{F2}")
Sleep(1000)
EndIf
EndFunc
Func end()
Exit
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:10 pm