ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามครับ

Share

cvs
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 07/06/2014

สอบถามครับ

ตั้งหัวข้อ by cvs on 13/06/14, 04:46 pm

Func _main()
While 1
  ControlSend($GameHD,"Enter",0,"{ENTER}")
Sleep(300)
ControlSend($GameHD,"UP",0,"{UP down}")
Sleep(50)
ControlSend($GameHD,"UP",0,"{UP up}")
Sleep(Random(100,300))
ControlSend($GameHD,"UP",0,"{UP down}")
Sleep(50)
ControlSend($GameHD,"UP",0,"{UP up}")
Sleep(300)
ControlSend($GameHD,"DOWN",0,"{DOWN down}")
Sleep(Random(300,1000))
ControlSend($GameHD,"DOWN",0,"{DOWN up}")
WEnd
EndFunc

Func TogglePause()
   $Paused = Not $Paused
   While $Paused
       Sleep(100)
       ToolTip('"Script is Paused"', 0, 0)
Sleep(100)
   WEnd
Sleep(100)
ToolTip("")
Sleep(100)
EndFun

ไม่ทราบว่าจะเขียนเพิ่มยังไงให้มันหยุด Loop ครับ โดยที่ ไม่ใช้ Hotkey ใช้ Button ในการ Pause

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $_main
_main()
Case $pause
TogglePause()
EndSwitch
WEnd

ใช้แบบนี้ก้อยังไม่หยุด loop นอกจากจะใช้ hotkey

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:59 am