ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Workshop AutoIt :1 ดึงข้อมูลจากเว็บในส่วนที่เราต้องการ รันสคริปแล้ว error

Share

diyburi
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 14/10/2014

Workshop AutoIt :1 ดึงข้อมูลจากเว็บในส่วนที่เราต้องการ รันสคริปแล้ว error

ตั้งหัวข้อ by diyburi on 14/10/14, 06:32 pm

#include
#include

$oIE = _IECreate("http://th.wikipedia.org/wiki/" & _
        "%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%" & _
        "8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD" & _
        "%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%" & _
        "99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0" & _
        "%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%" & _
        "E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8" & _
        "%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%" & _
        "E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94")
Dim $tb[1][2]
For $i = 1 To 39
    $oTable = _IETableGetCollection($oIE, $i)
    $aTable = _IETableWriteToArray($oTable, True)
    _ArrayDelete($aTable, 0)
    tbsum($tb, $aTable)
Next
_ArrayDelete($tb, 0)
$file = FileOpen("test.txt", 2)
For $i = 0 To UBound($tb) - 1
FileWriteLine($file, "ลำดับที่:"&$i+1&$tb[$i][1]&" คำที่เขียนถูกคือ  "&$tb[$i][0] & @CRLF)
Next
FileClose($file)
Run("notepad.exe test.txt")
Func tbsum(ByRef $tb, $aTable)
    For $i = 0 To UBound($aTable) - 1
        ReDim $tb[UBound($tb) + 1][2]
        $tb[UBound($tb, 1) - 1][0] = $aTable[$i][0]
        $tb[UBound($tb, 1) - 1][1] = $aTable[$i][1]
    Next
EndFunc


[You must be registered and logged in to see this image.]
Attachments
2014-10-14_165107.png
You don't have permission to download attachments.
(42 Kb) Downloaded 2 times
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: Workshop AutoIt :1 ดึงข้อมูลจากเว็บในส่วนที่เราต้องการ รันสคริปแล้ว error

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 15/10/14, 10:33 pm

ผม RUN ได้ปกติน่ะครับ
ผมใช้ Version 3.3.8.0
[You must be registered and logged in to see this image.]

diyburi
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 14/10/2014

Re: Workshop AutoIt :1 ดึงข้อมูลจากเว็บในส่วนที่เราต้องการ รันสคริปแล้ว error

ตั้งหัวข้อ by diyburi on 16/10/14, 01:08 am

flapjack พิมพ์ว่า:ผม RUN ได้ปกติน่ะครับ
ผมใช้ Version 3.3.8.0
[You must be registered and logged in to see this image.]

ของผม 3.4.1
รบกวนขอโค้ดเต็มๆของคุณ flapjack ได้มั๊ยครับ
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: Workshop AutoIt :1 ดึงข้อมูลจากเว็บในส่วนที่เราต้องการ รันสคริปแล้ว error

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 17/10/14, 12:25 am

Code:

#include <IE.au3>
#include <Array.au3>

$oIE = _IECreate("http://th.wikipedia.org/wiki/" & _
        "%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%" & _
        "8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD" & _
        "%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%" & _
        "99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0" & _
        "%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%" & _
        "E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8" & _
        "%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%" & _
        "E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94")
Dim $tb[1][2]
For $i = 1 To 39
    $oTable = _IETableGetCollection($oIE, $i)
    $aTable = _IETableWriteToArray($oTable, True)
    _ArrayDelete($aTable, 0)
    tbsum($tb, $aTable)
Next
_ArrayDelete($tb, 0)
$file = FileOpen("test.txt", 2)
For $i = 0 To UBound($tb) - 1
FileWriteLine($file, "ลำดับที่:"&$i+1&$tb[$i][1]&" คำที่เขียนถูกคือ  "&$tb[$i][0] & @CRLF)
Next
FileClose($file)
Run("notepad.exe test.txt")
ConsoleWrite("AutoItVersion : "&@AutoItVersion&@CRLF)
Func tbsum(ByRef $tb, $aTable)
    For $i = 0 To UBound($aTable) - 1
        ReDim $tb[UBound($tb) + 1][2]
        $tb[UBound($tb, 1) - 1][0] = $aTable[$i][0]
        $tb[UBound($tb, 1) - 1][1] = $aTable[$i][1]
    Next
EndFunc
Code เหมือนเดิมเลยครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย

    เวลาขณะนี้ 21/05/18, 04:48 am