ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


PixelGetColor ไม่ทำงานครับ

Share

omg2u
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/11/2014

PixelGetColor ไม่ทำงานครับ

ตั้งหัวข้อ by omg2u on 13/11/14, 11:20 pm

ช่วยดดูให้หน่อยครับ ผม เขียนอะไรผิด
ผมต้องการ ให้มันหา สี 0xAB0B04 ที่ต่ำแหน่ง (378, 196) แล้วให้มีเสียง beep
ทำยังไงมันก็ไม่่มีเสียงครับ ทั้งๆ ที่มีสีอยู่ต่ำแหน่งนี้


Code:
Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("BlueStacks App Player") Then WinActivate($GameHD)

While 1

ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,210,539)

If PixelGetColor(378, 196) = 0xAB0B04 Then
   Beep(600, 1000)
EndIf


HotKeySet("{ESC}", "stop")

Sleep(Random(3000, 6000))

WEnd


Func stop()
ToolTip('หยุดการทำงาน', 0, 0)
Sleep(500)
Exit
EndFunc

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: PixelGetColor ไม่ทำงานครับ

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 17/12/14, 10:41 pm

Opt('MustDeclareVars', 1)
Opt("MouseClickDownDelay", 1500)
Opt('WinWaitDelay',100)
Opt('WinDetectHiddenText',1)
Opt('MouseCoordMode',0)

ประมาณนี้

    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 08:42 pm