ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ลบกวนสอบถามหน่อยครับ

Share

longaddza01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 21/07/2014

ลบกวนสอบถามหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by longaddza01 on 09/02/15, 01:56 am

สคิปนี้ อยากไห้กด Cancel เเร้วปิดโปรเเกรมไปเลยต้องเพิ่มหรือเเก้ไขตรงไหนครับ
ตอนนี้ กดcancel โปรเเกรมก็ยังทำงานอยู่ครับ ลบกวนพี่ๆหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
นี่สคิปครับ


$var = DriveGetSerial ( "c:\" )
if $var = "1983762353" Then
MsgBox (1, "AutoRun:CKR:By.Chok", "  เปิดโปรแกรม ")
Else
MsgBox (1, "Error", "SerialNumberไม่ถูกต้อง  ")
Exit
EndIf

Global $GameHD
HotkeySet("{F5}", "quit")
If _PSsixLoadH("BlueStacks") Then WinActivate ($GameHD)
While 1

If PixelGetColor(585, 72) = 0xFDFDFD Then
MouseClick("left", 587, 89, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(473, 274) = 0xD41B1C Then
MouseClick("left", 393, 362, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(606, 369) = 0x8BB82B Then
MouseClick("left", 606, 369, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(575, 376) = 0x89B628 Then
MouseClick("left", 575, 376, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(626, 105) = 0xFDFDFD Then
MouseClick("left", 626, 105, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(568, 86) = 0xFDFDFD Then
MouseClick("left", 568, 86, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(541, 85) = 0xFDFDFD Then
MouseClick("left", 541, 85, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(487, 93) = 0xFDFDFD Then
MouseClick("left", 487, 93, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(181, 211) = 0xB73ADB Then
MouseClick("left", 181, 211, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(181, 197) = 0xA4A931 Then
MouseClick("left", 465, 360, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(165, 106) = 0xFD0000 Then
MouseClick("left", 44, 365, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(409, 254) = 0x8CBD22 Then
MouseClick("left", 409, 254, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(410, 233) = 0x8EBE24 Then
MouseClick("left", 410, 233, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(391, 73) = 0xFFDB07 Then
MouseClick("left", 329, 363, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(380, 75) = 0xFFFFFF Then
MouseClick("left", 405, 355, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(456, 130) = 0x1C9AB5 Then
MouseClick("left", 397, 292, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(180, 104) = 0x07B200 Then
MouseClick("left", 165, 129, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(476, 243) = 0x000000 Then
MouseClick("left", 309, 157, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(225, 165) = 0xFE2727 Then
MouseClick("left",635 , 112, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(289, 160) = 0x00AFF4 Then
MouseClick("left", 188, 376, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(590, 113) = 0x545454 Then
MouseClick("left", 590, 113, 1, 0)
EndIf

If PixelGetColor(452, 77) = 0x1C9AB5 Then
MouseClick("left", 386, 345, 1, 0)
EndIf

WEnd


Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(1, "Error", "เปิดBlueStacksก่อนนะครับ")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

func quit()
Exit
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 08:40 pm