ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

Share

colonel2o
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2015

ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by colonel2o on 30/04/15, 02:41 am

คือผมต้องการให้โปรแกรมสามารถกด Exit ออกกลางคลันได้เลยโดยไม่ใช้ hotkeyและสามารถซ่อนและแสดงผลของ tooltip ได้เมือเราติ๊กในช่อง Checkbox  ลบกวนผู้รู้ชวยผมหน่อยมือใหม่จริงๆ

นี้คับ code 

#include
#include
#include
#include
#Region ### START Koda GUI section ### Form=c:\users\b2s\form1.kxf
$Form1_1 = GUICreate("          TEST", 236, 110, 310, 145)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("รอบ", 40, 16, 161, 31, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_CENTER))
GUICtrlSetFont(-1, 15, 800, 0, "MS Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("START", 40, 56, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("EXIT", 128, 56, 75, 25)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("ปิดการแสดงผล", 8, 88, 97, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1

MsgBox('""',"เริ่มโปรแกรม",'          "เริ่ม"')
$i = 0


While 1

GUICtrlSetData($Input1, $i)
ToolTip("test1",0,100)
$i = $i+1
Sleep(1000)

GUICtrlSetData($Input1, $i)
ToolTip("test2",0,100)
$i = $i+1
Sleep(1000)

GUICtrlSetData($Input1, $i)
ToolTip("test3",0,100)
$i = $i+1
Sleep(1000)
WEnd


EndSwitch
WEnd

thunmor
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 26
ความนิยม : 22
เข้าร่วมเมื่อ : 06/08/2012

Re: ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by thunmor on 30/04/15, 11:17 pm

ลองแบบนี้ดูครับ

Code:
#include <GuiButton.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=c:\users\b2s\form1.kxf
$Form1_1 = GUICreate("          TEST", 236, 110, 310, 145)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("รอบ", 40, 16, 161, 31)
GUICtrlSetFont(-1, 15, 800, 0, "MS Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("START", 40, 56, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("EXIT", 128, 56, 75, 25)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("ปิดการแสดงผล", 8, 88, 97, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $Button2
         Exit

      Case $Button1
         MsgBox('""', "เริ่มโปรแกรม", '          "เริ่ม"')
         $i = 0
         start()

   EndSwitch
WEnd

Func start()
   While 1
      GUICtrlSetData($Input1, $i)
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = 4 Then
         ToolTip("test1", 0, 100)
      Else
         ToolTip("")
      EndIf
      $i = $i + 1
      Sleep(20)

      GUICtrlSetData($Input1, $i)
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = 4 Then
         ToolTip("test2", 0, 100)
      Else
         ToolTip("")
      EndIf
      $i = $i + 1
      Sleep(20)

      GUICtrlSetData($Input1, $i)
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = 4 Then
         ToolTip("test3", 0, 100)
      Else
         ToolTip("")
      EndIf
      $i = $i + 1
      Sleep(20)

      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
         Case $Button2
            Exit

      EndSwitch

   WEnd
EndFunc

colonel2o
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2015

Re: ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by colonel2o on 30/04/15, 11:51 pm

ขอบคุณมากคับ  แจ่มเลยได้และขอบคุณมากๆคับขอถามนิดนึงนะคับ = 4 Then นี่หมายถึงอะไรเหรอคับ

thunmor
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 26
ความนิยม : 22
เข้าร่วมเมื่อ : 06/08/2012

Re: ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by thunmor on 01/05/15, 09:52 am

คือค่าที่อ่านมาจากคำสั่ง GUICtrlRead($Checkbox1) ครับ

ถ้าCheckbox ติ๊กถูกอยู่ ค่าที่ส่งกลับมาจะเป็น 1
ถ้าCheckbox ไม่ได้ติ๊กถูก ค่าที่ส่งกลับมาจะเป็น 4 then แสดงTooTip

colonel2o
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2015

Re: ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by colonel2o on 01/05/15, 08:57 pm

ขอบคุณคับ

colonel2o
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2015

Re: ช่วยเพื่มเติมให้ผมหน่อยตันแล้วคับ

ตั้งหัวข้อ by colonel2o on 01/05/15, 09:08 pm

พี่ลบกวนตอบ pm ผมหน่อยคับขอบคุณมาก

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:32 am