ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ใส่เครื่องหมาย , ใน inputbox ได้อย่างไร

Share

xxxautoit
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 28
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/08/2011

ใส่เครื่องหมาย , ใน inputbox ได้อย่างไร

ตั้งหัวข้อ by xxxautoit on 13/05/15, 06:54 am

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("", 222, 40, 554, 515)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 8, 8, 121, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("", 136, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
$num = 1000 + 2000
GUICtrlSetData($Input1,$num)                'ผลเป็น 3000 แต่อยากให้เป็น 3,000 ต้องทำไงครับ
EndSwitch
WEnd
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: ใส่เครื่องหมาย , ใน inputbox ได้อย่างไร

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 15/05/15, 12:01 am

ลอง ลิงค์นี้ดูครับ  ถ้าเป็น Autoit เวอร์ชั่นใหม่ๆ

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:47 am