ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยแนะนำ ว่าควนใช้คำสั่งไหนต่อ แล้วใส่ตรงไหนบ้างครับ

Share

sosencc258
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/02/2015

ช่วยแนะนำ ว่าควนใช้คำสั่งไหนต่อ แล้วใส่ตรงไหนบ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by sosencc258 on 13/05/15, 12:26 pm

ผมเอาตัวอย่างของพี่ๆ ในเว็บมาละกันนะครับ

สมมุติว่าผม ต้องการเพิ่มช่องใส่ดีเลแต่ละสกิล และไม่ต้องคอยดีเลจากสกิลอื่น ดีเลแยกกัน
เช่น สกิล 1 ตั้งไว้ 60 วินาที แล้วสกิล 2 ไม่ต้องรอดีเลสกิล 1 ถึง 60วินาที

ที่อยากได้เพิ่มคือ สกิล 1 ตั้งไว้60 วินาที สกิล 2ตั้งไว้ 10 วินาที
ถึงเวลาทำงาน คือ สกิล 1 ใช้ สกิล 2 ใช้
วนมารอบ 2 ก็ดูจากดีเลที่เราตั้งว่าสกิลไหนควรใช้งานต่อ

ใช้โค้ดอะไรบ้างใส่ตรงไหน ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยครับ หรือเขียนเพิ่มเติมจากอันนี้

ขอบคุณครับ ที่ช่วย เหลือและเป็นแนวทางต่อไป#include
#include
#include
#include
#include


#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 297, 137, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 72, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("skill1", 160, 8, 40, 17)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("skill2", 160, 40, 40, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,72, 40, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 80, 8, 73, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 80, 40, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 80, 72, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 220, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
Global $times = TimerInit()
While Sleep(100)
If GUIGetMsg() = -3 Then Exit
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
WinSetTitle($Form1, "",$Diff )
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox1)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo1 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox2)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo2 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox3)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3 )&"}")
WEnd
EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 01:22 am