ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


วิธีสั่งคลิก auto ในโปรแกรมแบบพับจอได้

Share

megabeanman
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/05/2015

วิธีสั่งคลิก auto ในโปรแกรมแบบพับจอได้

ตั้งหัวข้อ by megabeanman on 17/05/15, 12:26 am

พอดีเขียนเอาไว้ autorun เกมบน bluestack เสร็จทีนี้ตอนนี้ droid4x มาใหม่ ลื่นกว่าเสถียรกว่า อยากทราบว่าผมต้องเปลี่ยนคำสั่งโค้ดตรงไหนครับ จะได้เล่นแบบพับจอได้ครับ
ข้างล่างนี้เป็น code ที่เคยใช้ใน bluestack ครับ ผมลองเปลี่ยนหลายรอบแล้วทำไม่ได้สักทีครับ
Code:
#region --- Au3Recorder generated code Start (v3.3.9.5 KeyboardLayout=00000409)  ---

#region --- Internal functions Au3Recorder Start ---
Func _Au3RecordSetup()
Opt('WinWaitDelay',100)
Opt('WinDetectHiddenText',1)
Opt('MouseCoordMode',0)
Local $aResult = DllCall('User32.dll', 'int', 'GetKeyboardLayoutNameW', 'wstr', '')
If $aResult[1] <> '00000409' Then
  MsgBox(64, 'Warning', 'Recording has been done under a different Keyboard layout' & @CRLF & '(00000409->' & $aResult[1] & ')')
EndIf

EndFunc

Func _WinWaitActivate($title,$text,$timeout=0)
   WinWait($title,$text,$timeout)
   If Not WinActive($title,$text) Then WinActivate($title,$text)
   WinWaitActive($title,$text,$timeout)
EndFunc

_AU3RecordSetup()
#endregion --- Internal functions Au3Recorder End ---

HotKeySet('{F8}', 'Quit')
HotKeySet('{F7}', 'Pause')
Global $Paused
$d3 = WinActivate("BlueStacks App Player","")
$mLeft = "left"
$mRight = "right"
Pause()
While 1
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,966,638)
Sleep(10000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,906,647)
Sleep(20000)
local $i =1
while $i <= 230
   ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,114,343)
   Sleep(750)
   $i = $i + 1
   WEnd
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,1199,65)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,641,419)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,643,368)
Sleep(5000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,482,628)
Sleep(9000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,669,619)
Sleep(3000)
ControlClick ($d3,'',0, $mLeft, 1,669,619)
Sleep(18000)

WEnd

Func Quit()
Exit
EndFunc ;==>Quit

Func Pause()
$Paused = Not $Paused
While $Paused
Sleep(100)
ToolTip('Paused', 0, 0)
WEnd
ToolTip("")
EndFunc ;==>Pause")

#endregion --- Au3Recorder generated code End ---

    เวลาขณะนี้ 17/01/19, 05:39 am