ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

Share

Ghost46764
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 17
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/04/2015

จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

ตั้งหัวข้อ by Ghost46764 on 13/06/15, 08:56 pm

ผมอยากจะสร้างหน้าต่าง ล็อกอินอะครับ
ตอนนี้สร้างได้ประมาณนี้แล้วครับ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Login", 270, 116, -1, -1)
$UsernameEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 32, 233, 21, $GUI_SS_DEFAULT_INPUT)
$ButtonOk = GUICtrlCreateButton("&OK", 86, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$ButtonCancel = GUICtrlCreateButton("&Cancel", 167, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$PasswordEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 64, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_PASSWORD))
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $UsernameEdit
      Case $PasswordEdit
   EndSwitch
WEnd

ที่อยากได้ก็คือ สมมุติว่าผมจะให้ ชื่อกับรหัสที่เข้าไปได้คือ : ชื่อ Admin รหัส 46764
คำถามก็คือ ผมจะต้องระบุตรงไหนครับ แล้วถ้าเกิดใส่ผิดให้ปิดหน้าต่างเลย ต้องทำยังไงครับ

ท่านใดรู้ก็ช่วยๆบอกกันด้วยนะครับ ผมหาใน Google ก็ไม่เจอ  em229

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

thunmor
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 26
ความนิยม : 22
เข้าร่วมเมื่อ : 06/08/2012

Re: จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

ตั้งหัวข้อ by thunmor on 20/07/15, 06:54 pm

เขียนประมาณนี้ครับ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Login", 270, 116, -1, -1)
$UsernameEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 32, 233, 21, $GUI_SS_DEFAULT_INPUT)
$ButtonOk = GUICtrlCreateButton("&OK", 86, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$ButtonCancel = GUICtrlCreateButton("&Cancel", 167, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$PasswordEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 64, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_PASSWORD))
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $ButtonCancel
         Exit
      Case $ButtonOk
         check()

   EndSwitch
WEnd

Func check()
   If GUICtrlRead($UsernameEdit) = "Admin" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "46764" Then
      While 1
         ToolTip("Username/Password ถูกต้องโปรแกรมกำลังทำงาน")
         Sleep(50)

         $nMsg = GUIGetMsg()
         Switch $nMsg
            Case $GUI_EVENT_CLOSE
               Exit
            Case $ButtonCancel
               Exit

         EndSwitch

      WEnd
   Else
      MsgBox(0, "ผิดพลาด", "UsernameหรือPassword ผิด")
      Exit
   EndIf
EndFunc

Ghost46764
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 17
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/04/2015

Re: จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

ตั้งหัวข้อ by Ghost46764 on 21/07/15, 02:01 pm

thunmor พิมพ์ว่า:เขียนประมาณนี้ครับ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Login", 270, 116, -1, -1)
$UsernameEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 32, 233, 21, $GUI_SS_DEFAULT_INPUT)
$ButtonOk = GUICtrlCreateButton("&OK", 86, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$ButtonCancel = GUICtrlCreateButton("&Cancel", 167, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$PasswordEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 64, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_PASSWORD))
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $ButtonCancel
         Exit
      Case $ButtonOk
         check()

   EndSwitch
WEnd

Func check()
   If GUICtrlRead($UsernameEdit) = "Admin" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "46764" Then
      While 1
         ToolTip("Username/Password ถูกต้องโปรแกรมกำลังทำงาน")
         Sleep(50)

         $nMsg = GUIGetMsg()
         Switch $nMsg
            Case $GUI_EVENT_CLOSE
               Exit
            Case $ButtonCancel
               Exit

         EndSwitch

      WEnd
   Else
      MsgBox(0, "ผิดพลาด", "UsernameหรือPassword ผิด")
      Exit
   EndIf
EndFunc

ขอบคุณครับ
แล้วถ้าเกิดอยากให้ล็อกอินได้หลายๆชื่อ ต้องเพิ่มตรงไหนหรอครับ

thunmor
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 26
ความนิยม : 22
เข้าร่วมเมื่อ : 06/08/2012

Re: จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

ตั้งหัวข้อ by thunmor on 21/07/15, 03:10 pm

ทำได้หลายวิธี จะใช้วิธีแบบตัวอย่างนี้ก็ได้
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Login", 270, 116, -1, -1)
$UsernameEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 32, 233, 21, $GUI_SS_DEFAULT_INPUT)
$ButtonOk = GUICtrlCreateButton("&OK", 86, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$ButtonCancel = GUICtrlCreateButton("&Cancel", 167, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$PasswordEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 64, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_PASSWORD))
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
        Exit
      Case $ButtonCancel
        Exit
      Case $ButtonOk
        check()

  EndSwitch
WEnd

Func check()
  If GUICtrlRead($UsernameEdit) = "Admin" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "46764" Then
      program()
  ElseIf GUICtrlRead($UsernameEdit) = "abc" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "123" Then
      program()
  ElseIf GUICtrlRead($UsernameEdit) = "def" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "456" Then
      program()
  Else
      MsgBox(0, "ผิดพลาด", "UsernameหรือPassword ผิด",1)
      Exit
  EndIf
EndFunc

Func program()
  While 1
      ToolTip("loginโดย " & GUICtrlRead($UsernameEdit))
      Sleep(50)

      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $ButtonCancel
            Exit

      EndSwitch

  WEnd
EndFunc

Ghost46764
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 17
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 17/04/2015

Re: จะสร้าง GUI Login ได้อย่างไรครับ

ตั้งหัวข้อ by Ghost46764 on 23/07/15, 05:55 pm

thunmor พิมพ์ว่า:ทำได้หลายวิธี จะใช้วิธีแบบตัวอย่างนี้ก็ได้
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Login", 270, 116, -1, -1)
$UsernameEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 32, 233, 21, $GUI_SS_DEFAULT_INPUT)
$ButtonOk = GUICtrlCreateButton("&OK", 86, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$ButtonCancel = GUICtrlCreateButton("&Cancel", 167, 88, 75, 25, $BS_NOTIFY)
$PasswordEdit = GUICtrlCreateInput("", 8, 64, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_PASSWORD))
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $ButtonCancel
         Exit
      Case $ButtonOk
         check()

   EndSwitch
WEnd

Func check()
   If GUICtrlRead($UsernameEdit) = "Admin" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "46764" Then
      program()
   ElseIf GUICtrlRead($UsernameEdit) = "abc" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "123" Then
      program()
   ElseIf GUICtrlRead($UsernameEdit) = "def" And GUICtrlRead($PasswordEdit) = "456" Then
      program()
   Else
      MsgBox(0, "ผิดพลาด", "UsernameหรือPassword ผิด",1)
      Exit
   EndIf
EndFunc

Func program()
   While 1
      ToolTip("loginโดย " & GUICtrlRead($UsernameEdit))
      Sleep(50)

      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
         Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
         Case $ButtonCancel
            Exit

      EndSwitch

   WEnd
EndFunc
ขอบคุณครับบบ em238 em238

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:40 pm