ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


รบกวนดู Code ให้หน่อยครับมันไม่ทำงานตอนพับจอ

Share

ronnarit6319
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/04/2014

รบกวนดู Code ให้หน่อยครับมันไม่ทำงานตอนพับจอ

ตั้งหัวข้อ by ronnarit6319 on 16/02/16, 01:41 pm

em218

Global $GameHD

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc
HotKeySet("{ESC}", "stop")

If _PSsixLoadH("Pokemon mmo") Then WinActivate($GameHD)

While 1
Walk()
WEnd


Func Walk()
If PixelGetColor(42,188) = 0xE7E7E7 Then
catch()
Else
send("q")
Sleep(3000)
Endif
EndFunc

Func catch()
Sleep(4000)
send("q")
;MouseClick("left",631,420,1,1)
Sleep(1000)
send("w")
Sleep(500)
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 12:58 am