ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามเรื่องการสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ครับ

Share

pongmtong1
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/05/2015

สอบถามเรื่องการสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ครับ

ตั้งหัวข้อ by pongmtong1 on 29/09/16, 12:02 pm

คือผม อยากทำโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติเลยหาข้อมูลแล้วไปเจอกับ [You must be registered and logged in to see this link.] เว็ปนี้ เลยลองทำตามปรากฏว่า มันไม่กดปุ่ม ใดๆที่โปรแกรมตามที่เราเขียนไว้ครับ ผมใช้ Windows 10 ครับ
แต่ว่าลองใช้กับหน้าต่าง Windows มันใช้ได้นะครับ พอมีวิธีแก้ไขไหมครับ ตัวอย่างโค็ด


Run("kmp") ไม่ทำงาน ใช้เป็น ShellExecute แทนครับ
WinWaitActive("Installer","")
Send("{ENTER}")   ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Welcome")
Send("{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","License Agreement")
Send("{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Choose Components")
send("{TAB}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{SPACE}{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Install Location")
Send("C:\KMPlayer")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("","Completing")
Send("{SPACE}{ENTER}")

รบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับ
avatar
sak
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 34
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 26/11/2017

Re: สอบถามเรื่องการสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ครับ

ตั้งหัวข้อ by sak on 06/12/17, 04:13 am

pongmtong1 พิมพ์ว่า:คือผม อยากทำโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติเลยหาข้อมูลแล้วไปเจอกับ [You must be registered and logged in to see this link.] เว็ปนี้ เลยลองทำตามปรากฏว่า มันไม่กดปุ่ม ใดๆที่โปรแกรมตามที่เราเขียนไว้ครับ ผมใช้ Windows 10 ครับ
แต่ว่าลองใช้กับหน้าต่าง Windows มันใช้ได้นะครับ พอมีวิธีแก้ไขไหมครับ ตัวอย่างโค็ด


Run("kmp") ไม่ทำงาน ใช้เป็น ShellExecute แทนครับ
WinWaitActive("Installer","")
Send("{ENTER}")   ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Welcome")
Send("{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","License Agreement")
Send("{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Choose Components")
send("{TAB}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{SPACE}{ENTER}") ไม่ทำงาน
WinWaitActive("","Install Location")
Send("C:\KMPlayer")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("","Completing")
Send("{SPACE}{ENTER}")

รบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับ

ต้องใส่คำสั่ง Sleep(DelayNumber) เพื่อหน่วงเวลา การทำงาน ของ สคิ๊ปคำสั่งให้เหมาะสม
ลองไล่ใส่ไปที่ละบันทัดคำสั่ง แล้วลองทดสอบดูนะครับ
เมื่อก่อน ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มหัดเขียน ก็ประสบปัญหานี้เหมือนกัน

ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ให้เป็นไปแบบอัตโนมัติได้ โดยใช้ Silent Mode
ซึ่งง่ายกว่าการส่งคีย์ มีโปรแกรมที่มีชื่อว่า CMenu สามารถหาค่า parameters ที่ใช้ในโปรแกรมนั้นๆได้

Example:
Code:

Local $pid = Run("kmplayer-4-1-2-2.exe /S")
Sleep(100)
If WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then Send("{Enter}")
Do
    ToolTip("Installing.. PleaseWait!")
    if Not ProcessExists($pid) Then ExitLoop
    Sleep(100)
Until $pid = 0
ToolTip("")
MsgBox(0, "", "Installation Successes.")
Exit

OR

Code:

#NoTrayIcon
Local $pid = Run("kmplayer-4-1-2-2.exe /S", @ScriptDir, @SW_HIDE)
If $pid = @error Then
    MsgBox(0, "", "Error! can not setup", 3)
 Exit
EndIf
Sleep(100)
If WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then Send("{Enter}")
Sleep(7000)
Do
    if ProcessExists($pid) Then
    ToolTip("Installing.. PleaseWait!")
 Else
 ProcessClose($pid)
 ExitLoop
 EndIf
    Sleep(100)
Until $pid = 0
ToolTip("")
MsgBox(64, "", "Installation Successes.", 5)

OR

ใช้ ProgressBar แสดงความคืบหน้า ในการติดตั้งโปรแกรม

Code:

#NoTrayIcon
#include <AutoItConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Local $path = "C:\KMPlayer\KMPlayer.exe"
If FileExists($path) Then
    MsgBox(0, "", "Cannot setup. Must uninstall old program now to before new program setup.")
 Exit
EndIf

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Installing...", 200, 34, -1, -1)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(8, 8, 185, 17)
GUISetState(@SW_HIDE)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Local $pid = Run("kmplayer-4-1-2-2.exe /S", @ScriptDir, @SW_HIDE)
If $pid = @error Then
    MsgBox(0, "", "Error! can not setup", 3)
 Exit
EndIf
Sleep(100)
If WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then Send("{Enter}")
Sleep(7000)

GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
 Case $GUI_EVENT_CLOSE
 ProcessClose($pid)
 Exit
 EndSwitch

 if Not ProcessExists($pid) Then
    ProcessClose($pid)
 ExitLoop
 EndIf
    Progression()
WEnd

Func Progression()
    Local $aSize = DirGetSize("C:\KMPlayer", $DIR_EXTENDED)
    If Not @error Then
       Local $dat = ($aSize[1] + $aSize[2])/100
   If $dat > 0 Then GUICtrlSetData($Progress1, $dat*100)
   If GUICtrlRead($Progress1) = 100 Then
   Sleep(1000)
   GUIDelete($Form1)
   Sleep(1000)
   MsgBox(64, "", "Installation Successes.", 5)
   Exit
 EndIf
   Sleep(10)
 EndIf
EndFunc

หรือใช้ Progress On

Code:

#NoTrayIcon
#include <AutoItConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Local $path = "C:\KMPlayer\KMPlayer.exe"
If FileExists($path) Then
    MsgBox(0, "", "Cannot setup. Must uninstall old program now to before new program setup.")
 Exit
EndIf
Local $pid = Run("kmplayer-4-1-2-2.exe /S", @ScriptDir, @SW_HIDE)
If $pid = @error Then
    MsgBox(0, "", "Error! can not setup", 3)
 Exit
EndIf
Sleep(100)
If WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then Send("{Enter}")
Sleep(7000)
ProgressOn("KMPlayer Setup", "Installing...", "0%")
While 1
 Local $aSize = DirGetSize("C:\KMPlayer", $DIR_EXTENDED)
 If Not @error Then
   Local $dat = ($aSize[1] + $aSize[2])/179
    If $dat > 0 Then ProgressSet($dat*100, Round($dat*100) & "%", "Installing...")
    If $dat*100 >= 100 then
 ProgressSet(100, "100%", "")
        Sleep(500)
 ExitLoop
 EndIf
   Sleep(100)
 EndIf
WEnd
ProgressOff()
MsgBox(64, "", "Installation Completed.", 5)
Exit

SendKeys KMPlayer Setup Sample:

Code:

Run("kmplayer-4-1-2-2.exe")
Sleep(100)
If WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then Send("{Enter}")
Sleep(7000)
If WinWaitActive("KMPlayer 4.1.2.2 Setup", "Welcome to", 1) Then Send("{Enter}{Enter}{Enter}{Enter}")

ใช้ AutoItX VBScript (*.vbs)

Code:

'AutoItX : KMPlayer_setup.vbs

ret = MsgBox("Do you wanted to Install?", 36, "KMPlayer Setup")
If ret = 6 Then
  Set oAutoIt = WScript.CreateObject("AutoItX3.Control")
  pid = oAutoIt.Run ("kmplayer-4-1-2-2.exe /S")
  oAutoIt.Sleep(100)
  If oAutoIt.WinWaitActive("Installer La", "Please se") Then oAutoIt.Send("{Enter}")
  oAutoIt.Sleep(7000)
  If oAutoIt.WinWaitActive("KMPlayer 4.1.2.2 Setup", "Welcome to", 1) Then oAutoIt.Send("{Enter}{Enter}{Enter}{Enter}")
  Do
    oAutoIt.Sleep(100)
    If oAutoIt.ProcessExists (pid) = 0 Then Exit Do
  Loop
  MsgBox "Installation Completed.", 64, "KMPlayer Setup"
Else
  MsgBox "Setup later.", 0, "KMPlayer Setup"
End If
Set oAutoIt = Nothing

    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 09:10 pm