ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยดูให้หน่อยครับการย้ายไฟล์เข้าStartup

Share

soulangel13
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 27/05/2017

ช่วยดูให้หน่อยครับการย้ายไฟล์เข้าStartup

ตั้งหัวข้อ by soulangel13 on 27/05/17, 04:46 pm

คืออยากจะทำโปรแกรมย้ายไฟล์บางตัวเข้าไฟในstartup โดยที่คนอื่นเอาไปใช้ได้เหมอนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ไฟล์ต้นทางเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น

ของผมอยู่ที่
C:\Users\Pcๅ\Desktop\a2
แต่ของคนอื่นอยู่ที่
C:\Users\\Desktop\dowload\a2

แต่สามารถลงที่ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
หรือ
C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

ได้เหมือนกัน

Code:
#Include <File.au3>

_FileCopyEx('C:\Users\HappyPc\Desktop\a2', 'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup', '*.txt')

Func _FileCopyEx($sSrc, $sDest, $sMask = '*', $fReplace = 0)

    Local $FileList

    $FileList = _FileListToArray($sSrc, $sMask, 1)
    If Not @error Then
        For $i = 1 To $FileList[0]
            If (Not $fReplace) And (FileExists($sDest & '\' & $FileList[$i])) Then
                ContinueLoop
            EndIf
            If Not FileCopy($sSrc & '\' & $FileList[$i], $sDest & '\' & $FileList[$i], 9) Then
                Return 0
            EndIf
        Next
    EndIf
    $FileList = _FileListToArray($sSrc, '*', 2)
    If Not @error Then
        For $i = 1 To $FileList[0]
            If Not _FileCopyEx($sSrc & '\' & $FileList[$i], $sDest & '\' & $FileList[$i], $sMask, $fReplace) Then
                Return 0
            EndIf
        Next
    EndIf
    Return 1
EndFunc   ;==>_FileCopyEx

    เวลาขณะนี้ 19/11/18, 09:12 pm