ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


รบกวนดู Scrip ตััวนี้ให้หน่อยครับ

Share

Champonlyserver
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/12/2017

รบกวนดู Scrip ตััวนี้ให้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Champonlyserver on 10/12/17, 07:25 pm

HotKeySet("{END}", "stop")


Global $Champonlyserver

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$Ragnarok = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "Champonlyserver Can't use Please Run Champonlyserver.exe")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

If _PSsixLoadH("Champonlyserver") Then WinActivate($Champonlyserver)While 1
$coord = PixelSearch(0, 0, @DesktopWidth,@DesktopHeight,0x00FF00 )
If @error Then
ControlSend($Champonlyserver, "", "", "{F4}")
Sleep(1000)
EndIf
If Not @error Then
ControlSend($Champonlyserver, "", "", "{END}")
EndIf

WEnd


Func stop()
Exit
EndFunc
***
จะให้มันเริ่่มทำงานโดยการกดปุ่ม HOME เพื่่อเปิดการใช้งาน
และจะปิดการใช้งานก็ต่่อเมื่่อกดปุ่ม END เพื่อหยุดการใช้งาน
เมื่่อโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว ต้องการให้มันค้นหาสีทั้งหน้าจอ ถ้าไม่เจอสี 0x00FF00 ในหน้าจอ
ให้มันกด F4 1 ครัั้ง และค้นหาสี 0x00FF00 ในหน้าจอเหมือนเดิม วนหลูบไปเรื่่อยๆ
ทำจนกว่าจะเจอสี 0x00FF00 ในหน้าจอ เมื่อเจอสี 0x00FF00 ในหน้าจอให้มันหยุดกดปุ่ม F4 ทันที

จากที่ลองมันไม่ยอมหยุดกด F4 เมื่อเจอสี 0x00FF00

ช่วยแก้ไขให้สมบูรณ์ให้หน่่อยครับ ถ้า Script นี้ใช้ได้ผมมีค่าเหนื่อยให้ครับ
ติดต่อมา Facebook : Varapong Siwaphirunthep >> In Box ส่วนตััวมาเลยครับ

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 12:59 am