ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ขอวิธีทำให้ input ดึงค่าจาก slider

Share
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

ขอวิธีทำให้ input ดึงค่าจาก slider

ตั้งหัวข้อ by Arm on 14/04/11, 09:15 pm

ผมอยากให้เวลาเราเลื่อน slider แล้ว ค่า ก็จะไปอยู่ที่ input นะครับ

$Form1 = GUICreate("ตั้งค่าโปรแกรม", 315, 182, -1, -1, 0, $WS_EX_TOPMOST)
$Slider1 = GUICtrlCreateSlider(16, 32, 230, 29)
GUICtrlSetLimit(-1, 255, 0)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 248, 40, 41, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_CENTER,$ES_READONLY))
GUICtrlSetLimit(-1, 3)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("OK", 120, 120, 73, 25)

em218
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ขอวิธีทำให้ input ดึงค่าจาก slider

ตั้งหัวข้อ by POS on 16/04/11, 07:44 pm

ทำตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

Code:
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <SliderConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 217, 140, 192, 124)
$Slider1 = GUICtrlCreateSlider(16, 16, 150, 45)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 72, 121, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Slider1
         GUICtrlSetData($Input1, GUICtrlRead($Slider1))
   EndSwitch
WEnd


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
sak20102005
ระงับสมาชิก
ระงับสมาชิก


จำนวนข้อความ : 96
ความนิยม : 4
เข้าร่วมเมื่อ : 07/04/2011

Re: ขอวิธีทำให้ input ดึงค่าจาก slider

ตั้งหัวข้อ by sak20102005 on 18/04/11, 05:56 am

ลองโค๊ดนี้ดูบ้างเป็นไร ..น่าจะตรงใจท่าน Arm ..ผมออกแบบเขียนมาให้โดยเฉพาะ.

Code:
#AutoIt3Wrapper_au3check_parameters=-d -w 1 -w 2 -w 3 -w 4 -w 5 -w 6
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <GuiSlider.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)

Global $hSlider

_Main()
Func _Main()

   Local $Input

   GUICreate("(UDF Created) Slider Create", 400, 90)
   $hSlider = GUICtrlCreateSlider(2, 20, 396, 20, BitOR($TBS_TOOLTIPS, $TBS_AUTOTICKS, $TBS_ENABLESELRANGE))
   GUICtrlSetCursor(-1, 0)
   $Input = GUICtrlCreateInput("Input1", 175, 50, 49, 21, BitOR($ES_CENTER,$ES_AUTOHSCROLL,$ES_READONLY,$ES_WANTRETURN), BitOR($WS_EX_CLIENTEDGE,$WS_EX_STATICEDGE))
    GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
    GUISetState(@SW_SHOW)

   Do
      GUICtrlSetData($Input, GUICtrlRead($hSlider))
   Until GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE
   GUIDelete()
EndFunc
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: ขอวิธีทำให้ input ดึงค่าจาก slider

ตั้งหัวข้อ by Arm on 18/04/11, 10:00 am

ขอบคุณท่าน Admin และท่าน sak20102005 มากๆเลยครับ

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:52 am