ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สคิปหาสีจากเม้าชี้นะคับ

Share
avatar
อัต
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 54
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 07/05/2011

สคิปหาสีจากเม้าชี้นะคับ

ตั้งหัวข้อ by อัต on 14/05/11, 04:24 pm

ทำเป็นโปรแกรมมาเลยเปิดมาก้อเอาเม้าไปชี้ตงไหนก้อได้มานจะดึงเอาระหัสสีออกมานะงับ โคดแก้มาจากโคดท่าน pos ที่ทำให้นานแย้วจนจำม้ายด้าย 555555 เอาปายเล่นกันดูนะ


#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <WinAPI.au3>
#include <Misc.au3>

Opt("GUIOnEventMode", 1)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("หาสี", 385, 213, 192, 124)
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 8, 8, 225, 193)
GUICtrlSetData(-1, "")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("", 240, 8, 139, 105, $WS_GROUP)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Dim $gcolor2
While 1

While Not _IsPressed('02') ;กดปุ่มขวาเม้าปิดโปรแกรมนะ
$pos = _WinAPI_GetMousePos()
$gcolor = PixelGetColor(DllStructGetData($pos, "X"), DllStructGetData($pos, "Y"))
If $gcolor <> $gcolor2 Then
GUICtrlSetBkColor($Button1, $gcolor)
GUICtrlSetData($Edit1, Hex($gcolor, 6))
$gcolor2 = $gcolor
EndIf
Sleep(100)
WEnd
Exit
Sleep(100)
WEnd

ชินจัง ชินจัง ชินจัง
avatar
อัต
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 54
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 07/05/2011

Re: สคิปหาสีจากเม้าชี้นะคับ

ตั้งหัวข้อ by อัต on 14/05/11, 04:32 pm

แก้นิดนุง อานนี้แก้กดปุ่มขวาเม้าแล้วมานจะเซฟสีเอาไปใช้ได้เลยเอาปายเขียนโปรแกรมก้อกดปุ่ม Ctrl V ได้เลย

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <WinAPI.au3>
#include <Misc.au3>

Opt("GUIOnEventMode", 1)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("หาสี", 385, 213, 192, 124)
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 8, 8, 225, 193)
GUICtrlSetData(-1, "")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("", 240, 8, 139, 105, $WS_GROUP)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Dim $gcolor2
While 1

While Not _IsPressed('02') ;กดปุ่มขวาเม้าปิด
$pos = _WinAPI_GetMousePos()
$gcolor = PixelGetColor(DllStructGetData($pos, "X"), DllStructGetData($pos, "Y"))
If $gcolor <> $gcolor2 Then
GUICtrlSetBkColor($Button1, $gcolor)
GUICtrlSetData($Edit1, Hex($gcolor, 6))
$gcolor2 = $gcolor
EndIf
Sleep(100)
WEnd
ClipPut (Hex($gcolor, 6))
Exit

WEnd
avatar
อัต
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 54
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 07/05/2011

Re: สคิปหาสีจากเม้าชี้นะคับ

ตั้งหัวข้อ by อัต on 14/05/11, 04:35 pm

ถ้าจาให้มันเซฟมี 0x ก้อเปี่ยนตง ClipPut (Hex($gcolor, 6)) เป็น ClipPut ("0x"&Hex($gcolor, 6)) เราเขียนแก้อันเด๋วก้อได้ ตอนนี้กะลังปั้มเนียนอ่านะ งิงิ ชินจัง

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:36 am