ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เอาสคริปมาฝากครับ

Share
avatar
scanditionx
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 51
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 02/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : ดาวโลก

เอาสคริปมาฝากครับ

ตั้งหัวข้อ by scanditionx on 21/07/11, 04:11 am

สคริปด้านล่าง ลองศึกษาดูครับ เกี่ยวกับ การสั่งกดปุ่ม Tab เพื่อเลือกมอน และ โจมตีด้วยการกดปุ่ม Space
โดยใช้เงื่อนไข PixelSearch เช็คค่าสีของหลอดเลือด มอน


Global $Paused
Global $CheckMon = 0
Global $AttackMon = 0


HotKeySet("{PAUSE}", "_TogglePause")
HotKeySet("{END}", "_ExitIt")

Sleep(1000)

;Function Key Control--------------------------------------------------------------------------------------------
Func _TogglePause()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
sleep(100)
ToolTip('Script is "Paused"',0,0)
WEnd
EndFunc

Func _ExitIt()
ToolTip("Exit Program ", 2, 0)
MsgBox(64, "Hiew Sudio", " Thanks for used, Made By ScanditionX")
Exit 0
EndFunc

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Function Check ProgramRun-----------------------------------------------------------------------------------
if Not WinExists ("Microsoft Excel - test") then
MsgBox(64, "Hiew Sudio", " You must be running เกม")
Exit
EndIf

Func _Run()
WinActivate('Microsoft Excel - test')
ToolTip('Script is "Run"',0,0)
Return
EndFunc

Func _SystemRun()
$PixSel = PixelSearch(348,231,602,427,0x0000FF)
If Not @error Then
$CheckMon = 1
$AttackMon = 0
Else
$AttackMon = 1
$CheckMon = 0
EndIf
EndFunc

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Func Send Key ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _SelectTarget()
Send("{TAB}")
Sleep(100)
EndFunc

Func _Attack()
Send("{SPACE}")
Sleep(50)
EndFunc

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Function Main------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Run()
_SystemRun()

While True
If Not WinActive("Microsoft Excel - test") Then
Exit 0
EndIf
if $CheckMon = 1 Then
_SelectTarget()
EndIf
If $AttackMon = 1 Then
_Attack()
EndIf

_SystemRun()
WEnd

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

loveapple244
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 160
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 15/07/2011

Re: เอาสคริปมาฝากครับ

ตั้งหัวข้อ by loveapple244 on 21/07/11, 11:45 am

เหมือนโค๊สเกมส์ KNOเลยอ่า- -*คล้ายของผมมาก- -*

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: เอาสคริปมาฝากครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 23/07/11, 09:39 pm

เยี่ยม เป็นประโยชมาก

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:35 pm