ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

Share

pisan888
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/07/2011

bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by pisan888 on 30/07/11, 11:56 am

1.เขียนให้โปรแกรมมีช่องใส่เวลา สามารถกำหนดเวลาโดยผู้ใช้ แล้วครบ จะวนการทำงาน เขียนอย่างงไรคับ
เพราะเวลาดีเลแต่ละสกิลไม่เท่ากัน
2.เราสามารถกำหนเคีย์ โดยมีตัวเลือก เช่น F1- F12 โดยผู้ใช้เขียนยังไง
3.จะเติมเลือดเองโดย โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้า HP กว่า 30เปอร์เซนตร์ ทุกครั้ง และเลือก 40 50 หรือ 60 เป็นต้น

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by Fast on 30/07/11, 03:22 pm

ถามผิดกลุ่มไม่มีคนตอบนะครับ botgame >>> [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by POS on 31/07/11, 08:02 am

ข้อ 1 และ 2 ลองดูสคริปต์ด้านล่างนี้ ส่วนข้อ 3 ใช้คำสั่ง PixelGetColor หาสีในตำแหน่งที่กำหนด แล้วเขียนคำสั่งควบคุมการกดปุ่ม (ตัวอย่างมีอยู่ในบทความหน้าบล็อก)


Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
Global $times = TimerInit()

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 297, 137, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 72, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 80, 8, 73, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 80, 40, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 80, 72, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 176, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Button1
            While Sleep(100)
      If GUIGetMsg() = -3 Then Exit
      $Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
      If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 Then  send ("{"& GUICtrlRead($Combo1 )&"}")
      If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo2 )&"}")
      If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3 )&"}")
   WEnd
   EndSwitch
WEnd


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

pisan888
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/07/2011

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by pisan888 on 11/08/11, 09:55 pm

1.ผมอยากทราบว่า ถ้าจะสั่งให้โปรแกรม ติ๊กใช่ช่องแล้วทำงาน เมื่อไม่ติ๊กจะไม่ทำงาน *ให้แทนเป็นตัวเช็คกล่อง
คำสั่ง
*on/off คำสั่งแรก
*on/off คำสั่งที่สอง
*on/off คำสั่งที่สาม
ขอบคุณมาก แต่ขาดตัวควบคุมการ on /off ของคำสั่ง
2. time เวลา ทำไงให้ show ตลอด ครับ

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by Fast on 12/08/11, 04:03 pm

ทำแบบเวลาโชตลอดที่หัวโปรแกรมครับ on off ทำไม่เป็นลองท่านอื่นมาตอบ#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
Global $times = TimerInit()

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 297, 137, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 72, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 80, 8, 73, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 80, 40, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 80, 72, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 176, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
While Sleep(100)
If GUIGetMsg() = -3 Then Exit
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
WinSetTitle($Form1, "",$Diff )
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo1 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo2 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3 )&"}")
WEnd
EndSwitch
WEnd
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by aut on 12/08/11, 06:34 pm

ตามนี้เลยนาย ชินจัง ชินจัง

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>


#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 297, 137, 192, 124)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 72, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("skill1", 160, 8, 40, 17)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("skill2", 160, 40, 40, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("skill3", 160,72, 40, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 80, 8, 73, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 80, 40, 73, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 80, 72, 73, 21)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 220, 8, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
Global $times = TimerInit()
While Sleep(100)
If GUIGetMsg() = -3 Then Exit
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
WinSetTitle($Form1, "",$Diff )
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox1)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo1 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox2)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo2 )&"}")
If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkbox3)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3 )&"}")
WEnd
EndSwitch
WEnd

pisan888
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/07/2011

Re: bot ตั้งเวลาเองกดสกิล โดยผู้ใช้ และ เติม HP ทุก 30% เขียนยังไง

ตั้งหัวข้อ by pisan888 on 02/09/11, 01:12 am

อยากให้โชว์เวลาของเพิ่มเติม เลยไม่รู้คำสั่งที่แสดงค่า
1.$Input1 ทางข้างขวามือ
2.$Input2
3.$Input3
ไปโชว์ในหน้าต่าง
$Diff <--- ไม่เอาครับ

    เวลาขณะนี้ 21/03/18, 02:14 am