ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ทำไมค่าโค๊สมันหลอนจากมะวาน

Share

loveapple244
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 160
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 15/07/2011

ทำไมค่าโค๊สมันหลอนจากมะวาน

ตั้งหัวข้อ by loveapple244 on 02/08/11, 07:59 pm

Code:

#include <GUIConstants.au3>
#include <NomadMemory.au3>
GUICreate("My GUI Button",400,400,600,10)

$AHP = GUICtrlCreateLabel("(HP)",10, 10)
$AMP = GUICtrlCreateLabel("(MP)",10, 30)
$AALL = GUICtrlCreateLabel("(ข้อความ)",10, 50)

$Label_HPA = GUICtrlCreateLabel("(HP)",50, 10)
$Label_MPA = GUICtrlCreateLabel("(MP)",50, 30)
$Label_ALL = GUICtrlCreateLabel("(ข้อความ)",70, 50)

$Label_HPB = GUICtrlCreateLabel("(HP)",100, 10)
$Label_MPB = GUICtrlCreateLabel("(MP)",100, 30)

GUISetState ()

$HPA = 0x01108FF0
$HPB = 0x011C8FF4
$MPA = 0X011C8FF8
$MPB = 0X011C8FFC
$AALL=0X07167F5D

$GAME = ProcessExists ( "project1.dat" )

While 1
Sleep(100)
   $Mem_Open = _MemoryOpen($GAME)
   
$Mem_HPA = _MemoryRead($HPA, $Mem_Open)
Sleep(100)
$Mem_HPB = _MemoryRead($HPB, $Mem_Open)
Sleep(100)
$Mem_MPA = _MemoryRead($MPA, $Mem_Open)
Sleep(100)
$Mem_MPB = _MemoryRead($MPB, $Mem_Open)
Sleep(100)
$Mem_ALL = _MemoryRead($AALL, $Mem_Open)
Sleep(100)


GUICtrlSetData($Label_HPA,$Mem_HPA)
Sleep (100)
GUICtrlSetData($Label_HPB,$Mem_HPB)
Sleep (100)
GUICtrlSetData($Label_MPA,$Mem_MPA)
Sleep (100)
GUICtrlSetData($Label_MPB,$Mem_MPB)
Sleep (100)
GUICtrlSetData($Label_ALL,$Mem_ALL)
Sleep (100)

_MemoryClose($Mem_Open)
WEnd

ปัญหาคือมันอ่านค่าแรกถูกต้องแต่พออีกค่ากับหลอนมากพอเปลี่ยนอันแรกตรง$HPAเป็น$HPBก็กลายเป็นค่า$HPBใช้ได้แต่แค่$HPAหลอน- -*
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: ทำไมค่าโค๊สมันหลอนจากมะวาน

ตั้งหัวข้อ by aut on 02/08/11, 09:07 pm

นายตัวแปลมันชื่อเหมือนกันอะใช้ชื่อเดิมมานก้อทับค่าอันเดิมอะเปลี่ยนแบบนี้ซะ

$HPA = 0x01108FF0
$HPB = 0x011C8FF4
$MPc = 0X011C8FF8
$MPd = 0X011C8FFC
$AALL=0X07167F5D

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:53 pm