ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

Share
avatar
DarkWarrior
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 27
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 28/07/2011
ที่อยู่ : ดาวนาเม็ก

เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

ตั้งหัวข้อ by DarkWarrior on 19/08/11, 04:57 am

คิดว่าหลายท่านคงอยากทำโปรแกรม แบบ GUI ผมเลยเอามาให้ศึกษากันครับ

GUICreate("Dark Ai Bot By DarkWarrior", 280, 209, 406, 176)
GUICtrlCreateLabel("ชื่อโปรแกรม :", 8, 16, 69, 17);ใส่ชื่อเกม หรือ โปรแกรมที่ต้องการ Send Key
$proname = GUICtrlCreateInput("", 83, 13, 129, 21)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("", 24, 56, 20, 17)
GUICtrlCreateLabel("Send Key :", 50, 58, 56, 17)
$send1 = GUICtrlCreateInput("1", 120, 55, 33, 21)
GUICtrlCreateLabel("Delay :", 171, 58, 37, 17)
$time1 = GUICtrlCreateInput("1000", 208, 56, 44, 21)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("", 24, 86, 20, 17)
GUICtrlCreateLabel("Send Key :", 50, 88, 56, 17)
$send2 = GUICtrlCreateInput("2", 120, 85, 33, 21)
GUICtrlCreateLabel("Delay :", 171, 88, 37, 17)
$time2 = GUICtrlCreateInput("1000", 208, 86, 44, 21)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("", 23, 117, 20, 17)
GUICtrlCreateLabel("Send Key :", 49, 119, 56, 17)
$send3 = GUICtrlCreateInput("3", 119, 116, 33, 21)
GUICtrlCreateLabel("Delay :", 170, 119, 37, 17)
$time3 = GUICtrlCreateInput("1000", 207, 117, 44, 21)
$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("", 23, 147, 20, 17)
GUICtrlCreateLabel("Send Key :", 49, 149, 56, 17)
$send4 = GUICtrlCreateInput("4", 119, 146, 33, 21)
GUICtrlCreateLabel("Delay :", 170, 149, 37, 17)
$time4 = GUICtrlCreateInput("1000", 207, 147, 44, 21)
GUICtrlCreateLabel("Run and Stop = (PAUSE) Key", 15, 179, 145, 17)
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUICtrlCreateLabel("Close = (ESC Key)", 170, 179, 90, 17)
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUISetState()

HotKeySet("{ESC}","_exit")
HotKeySet("{PAUSE}","_TogglePause")
Global $SendKey1 = 0
Global $SendKey2 = 0
Global $SendKey3 = 0
Global $SendKey4 = 0
Global $Paused

_TogglePause()

Func _TogglePause()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
sleep(100)
ToolTip('Script is "Paused"',0,0)
WEnd
ToolTip("")
EndFunc

Func _a()
If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then
$SendKey1 = 1
Else
$SendKey1 = 0
EndIf
EndFunc
Func _b()
If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then
$SendKey2 = 1
Else
$SendKey2 = 0
EndIf
EndFunc
Func _c()
If GUICtrlRead($Checkbox3) = 1 Then
$SendKey3 = 1
Else
$SendKey3 = 0
EndIf
EndFunc
Func _d()
If GUICtrlRead($Checkbox4) = 1 Then
$SendKey4 = 1
Else
$SendKey4 = 0
EndIf
EndFunc

Func _Run()
$_proname = GUICtrlRead($proname)
WinActivate($_proname)
Return
EndFunc

Func _Main()
_a()
_b()
_c()
_d()
EndFunc

_Run()
_Main()
ToolTip('Script is "Run"',0,0)
While True

If $SendKey1 = 1 Then
_send1()
Else
EndIf
If $SendKey2 = 1 Then
_send2()
Else
EndIf
If $SendKey3 = 1 Then
_send3()
Else
EndIf
If $SendKey4 = 1 Then
_send4()
Else
EndIf
_Main()
_Run()
WEnd

Func _exit()
Exit 0
EndFunc

Func _send1()
$_send1 = GUICtrlRead($send1)
$_time1 = GUICtrlRead($time1)
Send($_send1)
Sleep($_time1)
EndFunc
Func _send2()
$_send2 = GUICtrlRead($send2)
$_time2 = GUICtrlRead($time2)
Send($_send2)
Sleep($_time2)
EndFunc
Func _send3()
$_send3 = GUICtrlRead($send3)
$_time3 = GUICtrlRead($time3)
Send($_send3)
Sleep($_time3)
EndFunc
Func _send4()
$_send4 = GUICtrlRead($send4)
$_time4 = GUICtrlRead($time4)
Send($_send4)
Sleep($_time4)
End
avatar
DarkWarrior
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 27
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 28/07/2011
ที่อยู่ : ดาวนาเม็ก

Re: เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

ตั้งหัวข้อ by DarkWarrior on 19/08/11, 05:19 am

จาก สคริปด้านบน ผมติดปัญหาเกี่ยวกับ เวลาที่ ทำการ Send Key1 ไปแล้ว มันต้องรอ ให้หมด Delay
ก่อนถึงจะ send key ถัดไป
send key 1 delay = 1000 แล้ว send key 1
send key 2 delay = 500 แล้ว send key 2 โดยไม่ต้องรอ delay ของ key 1
ผมลองดูใน Help TimeInit() and TimeDiff() ก็ยังไม่เข้าใจอะครับ
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

ตั้งหัวข้อ by aut on 19/08/11, 07:13 pm

อีกย่างของนายกดปิดตงปุมไม่ได้ด้วยนะนายไปดูนี่มีครบ http://pssix.forumotion.com/t367-topic
avatar
DarkWarrior
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 27
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 28/07/2011
ที่อยู่ : ดาวนาเม็ก

Re: เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

ตั้งหัวข้อ by DarkWarrior on 19/08/11, 07:54 pm

ครับ ขอบคุณที่ชี้แนะครับ

witsamui
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 6
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/03/2012

Re: เอามาฝากหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับ

ตั้งหัวข้อ by witsamui on 31/05/12, 02:03 am

เป็นประโยชน์มากครับ

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 01:02 am