ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

Share

xxxautoit
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 28
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/08/2011

ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

ตั้งหัวข้อ by xxxautoit on 19/09/11, 04:05 pm

ถ้าผมทำขี้นมาสักหน้าหนึ่ง แล้วอย่าให้คลิ๊กเมนูเพิ่มหน้าได้จะต้องทำเช่นไรครับ

เช่น คลิ๊กไปที่ เมนู--ออฟชั่น (แล้ว หน้าใหม่โผล่มา หน้าเก่าก็ยังอยู่)
แล้ว คลิ๊กไปที่ เมนู--about (อีกหน้าก็โหล่ขี้นมา ) อะไรประมาณนี้นะครับ

จะต้องเขียนยังไงครับ

(ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ)
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

ตั้งหัวข้อ by aut on 19/09/11, 06:38 pm

จัดปาย ชินจัง

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("เมพจิงม้ายต้องใช้โปรแกรมแปล", 421, 231, 335, 310)
$MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu("หมูหนู")
$MenuItem5 = GUICtrlCreateMenuItem("ออปชั้น1", $MenuItem1)
$MenuItem4 = GUICtrlCreateMenuItem("ออปชั้น2", $MenuItem1)
$MenuItem6 = GUICtrlCreateMenuItem("ปิดสะ", $MenuItem1)
$MenuItem2 = GUICtrlCreateMenu("หนูหมู")
$MenuItem3 = GUICtrlCreateMenuItem("about", $MenuItem2)

$Form2 = GUICreate("2222", 327, 178, -1, -1)
$Edit2 = GUICtrlCreateEdit("", 24, 16, 273, 113)
GUICtrlSetData(-1, StringFormat("ม้ายยากอ่านะ ใครก้อทำได้เหอเหอ\r\n22222222222222222"))
$222 = GUICtrlCreateButton("222222", 104, 144, 75, 25)


$Form3 = GUICreate("33333333", 327, 178, -1, -1)
$Edit3 = GUICtrlCreateEdit("", 24, 16, 273, 113)
GUICtrlSetData(-1, StringFormat("ม้ายยากอ่านะ ใครก้อทำได้เหอเหอ\r\n3333333333333333"))
$333 = GUICtrlCreateButton("3333333", 104, 144, 75, 25)

$Form4 = GUICreate("จาเอาอีกหรา", 327, 178, -1, -1)
$Edit4 = GUICtrlCreateEdit("", 24, 16, 273, 113)
GUICtrlSetData(-1, StringFormat("ฟวห่กดวสฟหาก่ดสฟหกดวส \r\n****************"))
$444 = GUICtrlCreateButton("ดอทเอไหมสาด", 104, 144, 75, 25)


GUISetState(@SW_SHOW, $Form1)
#endregion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg(1)

Switch $nMsg[1]

Case $Form1
Switch $nMsg[0]
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $MenuItem1
Case $MenuItem5
GUISetState(@SW_SHOW, $Form2)
Case $MenuItem4
GUISetState(@SW_SHOW, $Form3)
Case $MenuItem6
Exit

Case $MenuItem3
GUISetState(@SW_SHOW, $Form4)
EndSwitch

Case $Form2
Switch $nMsg[0]
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUISetState(@SW_HIDE, $Form2)
Case $222
MsgBox(1, "อัน2", "เหอเหอ")
EndSwitch


Case $Form3
Switch $nMsg[0]
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUISetState(@SW_HIDE, $Form3)
Case $333
MsgBox(1, "อัน3", "เหอเหอ")
EndSwitch

Case $Form4
Switch $nMsg[0]
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUISetState(@SW_HIDE, $Form4)
Case $444
MsgBox(1, "อะเบ้า", "งิงิ")
EndSwitch
EndSwitch
WEnd

xxxautoit
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 28
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/08/2011

Re: ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

ตั้งหัวข้อ by xxxautoit on 20/09/11, 05:38 am

ขอบคุณครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

ตั้งหัวข้อ by POS on 20/09/11, 08:37 am

ถ้าจะทำแบบง่ายๆ ก็เอาหน้าต่าง GUI อีกอันหนึ่งใส่ไว้ในฟังก์ชันแล้วเรียกขึ้นมาก็ได้ ตัวอย่าง

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1",320, 238, 192, 124)
$MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu("Option")
$MenuItem3 = GUICtrlCreateMenuItem("เปิด GUI2", $MenuItem1)
$MenuItem4 = GUICtrlCreateMenu("About")
$MenuItem2 = GUICtrlCreateMenuItem("เปิด GUI 3", $MenuItem4)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

Case $MenuItem3
          Show1()
      Case $MenuItem2
            Show2()
   EndSwitch
WEnd

Func Show1()
$Form1 = GUICreate("Form1", 271, 141, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 176, 48, 75, 25)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Radio1", 32, 16, 113, 17)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("Radio2", 32, 48, 113, 17)
    GUISetState()

   While 1
        Switch GUIGetMsg()
            Case $GUI_EVENT_CLOSE
                GUIDelete($Form1)
                ExitLoop
         Case $Button1
            MsgBox(0,"GUI2","GUI2")
      EndSwitch
   WEnd
EndFunc


Func Show2()
$Form1 = GUICreate("Form1", 215, 234, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 120, 24, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 120, 72, 75, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Button3", 120, 120, 75, 25)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("Button4", 120, 168, 75, 25)
    GUISetState()

      While 1
        Switch GUIGetMsg()
            Case $GUI_EVENT_CLOSE
                GUIDelete($Form1)
                ExitLoop
            Case $Button1
            MsgBox(0,"GUI3","GUI3")
            Case $Button2
            MsgBox(0,"GUI3","GUI3")
            Case $Button3
            MsgBox(0,"GUI3","GUI3")
            Case $Button4
            MsgBox(0,"GUI3","GUI3")
      EndSwitch
   WEnd
EndFunc


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

Re: ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ GUI

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 13/08/12, 03:56 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ em230

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:55 am