ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สงสัยเรื่อง การสร้าง GUI ด้วย GUI Designer: Koda

Share
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

สงสัยเรื่อง การสร้าง GUI ด้วย GUI Designer: Koda

ตั้งหัวข้อ by asokura on 20/09/11, 04:06 pm

ผมลองโหลดโปรแกรม GUI Designer: Koda มาลองใช้ดูปรากฎว่า งงไม่รู้จะเริ่มต้นใส่ สคิปที่เขียนอย่างไรดี เพราะไม่เหมือนกับที่เขียนเป็นสคริปสั่งกดปุ่ม ที่สามารถใช้งานใช้งานได้ทันที

ความคิดผมคือ ใส่ชื่อ - นามสกุล ลงไปใน ช่อง input1 >>> เมื่อกดที่ปุ่ม Button1 >>> ข้อความจะไปขึ้นที่ Edit1และจะลบข้อความเมื่อครบ 5 บรรทัดอันนี้คือ Code ที่โปรแกรมสร้างขึ้น

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Documents and Settings\OIC\Desktop\Form1.kxf
$TEST = GUICreate("TEST", 206, 367, 448, 190)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 24, 104, 145, 41)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Angsana New")
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 32, 224, 145, 81)
GUICtrlSetData(-1, "Edit1")
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Angsana New")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("»é͹ ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ", 24, 24, 153, 37)
GUICtrlSetLimit(-1, 15)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Angsana New")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

   EndSwitch
WEnd
avatar
Monaliza
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 213
ความนิยม : 7
เข้าร่วมเมื่อ : 03/10/2010

Re: สงสัยเรื่อง การสร้าง GUI ด้วย GUI Designer: Koda

ตั้งหัวข้อ by Monaliza on 21/09/11, 10:17 am

แบบนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบควบคุมเหตุการณ์
จากโค้ดด้านบนจะเห็นว่ามีปุ่มกด อยู่ 1 ปุ่ม
ต้องเขียนคำสั่งควบคุมว่า ถ้ากดปุ่มจะให้ทำอะไร โปรแกรม KODA เขาทำมาให้แล้วส่วนหนึ่งที่เหลือต้องเขียนเพิ่มเอง
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
;อยากให้ทำอะไรก็ใส่คำสั่งลงไป
EndSwitch
WEnd
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

Re: สงสัยเรื่อง การสร้าง GUI ด้วย GUI Designer: Koda

ตั้งหัวข้อ by asokura on 21/09/11, 11:57 am

Monaliza พิมพ์ว่า:แบบนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบควบคุมเหตุการณ์
จากโค้ดด้านบนจะเห็นว่ามีปุ่มกด อยู่ 1 ปุ่ม
ต้องเขียนคำสั่งควบคุมว่า ถ้ากดปุ่มจะให้ทำอะไร โปรแกรม KODA เขาทำมาให้แล้วส่วนหนึ่งที่เหลือต้องเขียนเพิ่มเอง
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
;อยากให้ทำอะไรก็ใส่คำสั่งลงไป
EndSwitch
WEnd
ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:49 am