ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ถามเกี่ยวกับ การอ่าน/เขียน memory แบบ หลาย client

Share
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

ถามเกี่ยวกับ การอ่าน/เขียน memory แบบ หลาย client

ตั้งหัวข้อ by asokura on 09/10/11, 02:32 pm

ถ้าเราเปิด client เกมเดียวกันหลายจอ จะสามารถ อ่าน/เขียน memory ในแต่ละ client ได้ไม๊ครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: ถามเกี่ยวกับ การอ่าน/เขียน memory แบบ หลาย client

ตั้งหัวข้อ by POS on 10/10/11, 07:20 am

ถ้าชื่อโปรแกรมเหมือนกัน แล้วเปิดหลายๆ หน้าต่าง ต้องใช้คำสั่ง ProcessList ดึงเอารายชื่อโปรแกรมออกมาก่อน จากนั้นค่อยระบุอาร์เรย์เรียกลำดับโปรแกรมที่ต้องการใช้

Code:


#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#RequireAdmin
#include <NomadMemoryPSsix.au3>

Global $address = "0x01007170" 
Global $Offset[2]
$Offset[0] = 0 
$Offset[1] = 0x30

$listP = ProcessList("game.exe") ;ใส่ชื่อโปรแกรม

$memopen = _MEMORYOPEN(ProcessExists( $listP[1][1]))  ;เปลี่ยน $listP[1][1] เป็น $listP[2][1] เพื่อควบคุมโปรแกรมที่สอง ถ้าจะควบคุมโปรแกรมที่ 3 ก็เปลี่ยนเป็น $listP[3][1]
If $memopen = 0 Then
   ConsoleWrite('ผิดพลาดไม่มีโปรแกรม =' & $memopen & @CRLF)
   Exit
EndIf

 
$value = _MemoryPointerRead($address, $memopen, $Offset)
ConsoleWrite('ค่าที่อ่านได้จากแอดเดรส ' & $value[0] & ' = ' & $value[1] & @CRLF)

 
_MemoryPointerWrite($address, $memopen, $Offset, "966666")
ConsoleWrite('เปลี่ยนแปลงค่าเป็น 66666 เรียบร้อยแล้ว ' & @CRLF)
_MEMORYCLOSE($memopen)


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/groups/AutoItThai/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

Re: ถามเกี่ยวกับ การอ่าน/เขียน memory แบบ หลาย client

ตั้งหัวข้อ by asokura on 13/10/11, 11:17 am

ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 14/12/18, 01:08 am