ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ถามเรื่อง progressbar

Share
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

ถามเรื่อง progressbar

ตั้งหัวข้อ by Arm on 28/10/11, 07:00 pm


ตรง progressbar อะครับ
ทำงัยให้มันเปลืยนสีอ่ะคับ
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: ถามเรื่อง progressbar

ตั้งหัวข้อ by aut on 28/10/11, 07:43 pm

จัดปาย ชินจัง

#include
#include
#Include

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 289, 101, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 16, 8, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 96, 8, 75, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Button3", 176, 8, 75, 25)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(16, 48, 241, 17)
GUICtrlSetData($Progress1, 50)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0003,0)
Case $Button2
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0002,0)
Case $Button3
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0001,0)
EndSwitch
WEnd

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: ถามเรื่อง progressbar

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 16/01/12, 04:37 pm

aut พิมพ์ว่า:จัดปาย ชินจัง

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#Include <SendMessage.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 289, 101, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 16, 8, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 96, 8, 75, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Button3", 176, 8, 75, 25)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(16, 48, 241, 17)
GUICtrlSetData($Progress1, 50)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0003,0)
Case $Button2
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0002,0)
Case $Button3
_SendMessage(GUICtrlGetHandle($Progress1), $PBM_SETSTATE, 0x0001,0)
EndSwitch
WEnd

Win XP ใช้มะได้ em232

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:08 pm