ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สคริ๊ปโปรแกรมสุ่มรูปบนปุ่มครับ

Share

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

สคริ๊ปโปรแกรมสุ่มรูปบนปุ่มครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 22/11/11, 03:43 pm

คลิ๊กปุ่มแล้วรูปเปลี่ยน ลองคลิ๊กดู em218Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
 
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมสุ่มรูป", 361, 232, 559, 193)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 16, 8, 89, 81, $BS_ICON)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 128, 8, 89, 81, $BS_ICON)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Button3", 240, 8, 89, 81, $BS_ICON)
GUISetState(@SW_SHOW)
 

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         $Change = Random(139,300,1)
         for $i = $Change to $Change+30
         GUICtrlSetImage($Button1, @SystemDir & "\shell32.dll",$i)
         Sleep(100)
         Next
      Case $Button2
         $Change = Random(139,300,1)
         for $i = $Change to $Change+30
         GUICtrlSetImage($Button2, @SystemDir & "\shell32.dll",    $i )
            Sleep(100)
         Next
      Case $Button3
         $Change = Random(139,300,1)
         for $i = $Change to $Change+30
         GUICtrlSetImage($Button3, @SystemDir & "\shell32.dll", $i )
         Sleep(100)
         Next
   EndSwitch
WEnd
avatar
intime
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 03/03/2012

Re: สคริ๊ปโปรแกรมสุ่มรูปบนปุ่มครับ

ตั้งหัวข้อ by intime on 04/03/12, 05:21 am

ขอบคุณครับ em231

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:43 am