ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


แจกอีกๆ ขี้เกียจทำ สำหรับคนที่เกียจกรอกเข้าเน็ตของ ม

Share
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

แจกอีกๆ ขี้เกียจทำ สำหรับคนที่เกียจกรอกเข้าเน็ตของ ม

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 15/10/10, 05:07 pm

ตัวแก้ไข เมล์และพาส

Code:
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_icon=..\..\..\Picture\Death_Note\Rules.ico
#AutoIt3Wrapper_outfile=โปรแกรมกำหนดค่า.exe
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <IE.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
_IEErrorHandlerRegister ()
$oIE = _IECreateEmbedded ()
$Form1 = GUICreate("จัดทำโดย DVDS40.Com", 650, 150, 193, 124)
$User = GUICtrlCreateInput("Mail URU", 40, 40, 121, 21)
$Pass = GUICtrlCreateInput("Pass URU", 40, 64, 121, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ดีจ้า ผมโต้งเด็กเทคโน จัดทำตัวล็อคอินขึ้นมา สำหรับคนขี้เกียจนะ อิอิ", 180, 20, 450, 20, $WS_GROUP)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("อยากได้โปรแกรม แอดเอมมาที่ [You must be registered and logged in to see this link.] เดี๋ยวจะคีย์ให้", 180, 40, 450, 20, $WS_GROUP)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("สามารถเข้าไปดาวโหลดตัวโปรแกรมได้ที่ http://www.dvds40.com/uru", 180, 60, 450, 20, $WS_GROUP)
GUISetState(@SW_SHOW)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Save", 40, 100, 91, 25, $WS_GROUP)
GUISetState(@SW_SHOW)
_IENavigate ($oIE, "http://www.autoitscript.com")
While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $Button1
        IniWrite("URU", "option", "User", GUICtrlRead ($User))
      IniWrite("URU", "option", "Pass", GUICtrlRead ($Pass))
   Case $Button4
      _IENavigate ($oIE,"")
    EndSwitch
WEnd

ตัวล็อคอินให้เอง
Code:
$Username = IniRead("URU", "option", "User","")
$Password = IniRead("URU", "option", "Pass","")
WinActivate("Login page - Mozilla Firefox")
WinActivate("Login page - Windows Internet Explorer")
$sHTML = _IEBodyReadHTML ()
Global $IE = _IECreateEmbedded()
_IENavigate($IE)
_IELoadWait($IE)
While 1
If StringInStr($sHTML, "/~admin/ipassport/user/") Then
Sleep(5000)
Send($Username)
Send("{tab}")
Send($Password)
Send("{tab}")
Send("{enter}")
MsgBox(0, "เครดิต", "ดีจ้า ผมโต้งเด็กเทคโน จัดทำตัวล็อคอินขึ้นมา สำหรับคนขี้เกียจนะ อิอิ",0)
MsgBox(0, "เครดิต", "อยากได้โปรแกรม แอดเอมมาที่ [You must be registered and logged in to see this link.] เดี๋ยวจะคีย์ให้", 0)
MsgBox(0, "เครดิต", "สามารถเข้าไปดาวโหลดตัวโปรแกรมได้ที่ http://www.dvds40.com/uru", 0)
Else
EndIf
WEnd
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

Re: แจกอีกๆ ขี้เกียจทำ สำหรับคนที่เกียจกรอกเข้าเน็ตของ ม

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 15/10/10, 05:08 pm

เอาไปแก้ไขโค๊ดด้วยนะ ไม่ใช่เอาไปแล้วไม่แก้ไร

    เวลาขณะนี้ 21/04/18, 07:07 am