ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


code เช็คหลอด hp เอาไปทำเองนะ ทำไม่เสร็จ เพราะแก้ไม่ไดสักที

Share
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

code เช็คหลอด hp เอาไปทำเองนะ ทำไม่เสร็จ เพราะแก้ไม่ไดสักที

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 16/10/10, 01:59 am

ทดสอบหลอดเลือดกับ GFO ตั้งขนาดหน้าจอที่ 1280*768 fullscreen

เหตุที่ให้ทำงี้เพราะ มันจะได้หาจุดแก้ได้ง่ายๆ พอทำแล้ว เลือดมันไม่ยอมเช็ค มันอยู่ที่ 80% ตลอด

Code:
;by rolovely <<< not delete
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

HotKeySet("{F4}", "exit1")
HotKeySet("{F3}", "stop1")

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("test check hp", 330, 163, 345, 155)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(16, 40, 294, 25)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("test", 128, 120, 75, 25, $WS_GROUP)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("0%", 96, 12, 122, 17, $SS_CENTER)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("* * * * * * * * * *", 96, 80, 132, 17, $SS_CENTER)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
    Case $Button1
WinActivate('Grand Fantasia')

$st = 1

$q = PixelGetColor(97,32)
$w = PixelGetColor(115,32)
$e = PixelGetColor(124,32)
$r = PixelGetColor(133,32)
$t = PixelGetColor(142,32)
$y = PixelGetColor(151,32)
$u = PixelGetColor(160,32)
$i = PixelGetColor(169,32)
$o = PixelGetColor(178,32)
$p = PixelGetColor(187,32)
$q1 = $q
$w1 = $w
$e1 = $e
$r1 = $r
$t1 = $t
$y1 = $y
$u1 = $u
$i1 = $i
$o1 = $o
$p1 = $p
While 1
sleep(1000)

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 1
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $q1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "0%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 10
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $w1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "10%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 20
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $e1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "20%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 30
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $r1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "30%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 40
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $t1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "40%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 50
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $y1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "50%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 60
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $u1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "60%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 70
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $i1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "70%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 80
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $o1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "80%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf

        GUICtrlSetData($Progress1, $st)
        GUICtrlSetData($Label1, $st & "%")
          $st = 90
        GUICtrlSetData($Label2, "Please wait!")
        Sleep(50)
    If $p1 = 0x675346 Then
        GUICtrlSetData($Label2, "Done.")
        MsgBox(64, "", "Completed.")
        GUICtrlSetData($Progress1, 0)
        GUICtrlSetData($Label1, "90%")
        GUICtrlSetData($Label2, "* * * * * * * * * *")
    EndIf
wend
EndSwitch
WEnd

func exit1()
exit
EndFunc

func stop1()
while 1
ToolTip('หยุดทำงาน',0,0)
while 1
wend
wend
EndFunc
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: code เช็คหลอด hp เอาไปทำเองนะ ทำไม่เสร็จ เพราะแก้ไม่ไดสักที

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 20/10/10, 07:47 pm

โทดนะครับ คุณ rolovely
ช่วย บอกรายละเอียด ใน code ด้วยได้ไหมครับ เผื่อผมจะได้นำไปประยุกค์ เกมอื่น :o
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

Re: code เช็คหลอด hp เอาไปทำเองนะ ทำไม่เสร็จ เพราะแก้ไม่ไดสักที

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 28/10/10, 12:45 am

มันยาวอ่ะครับ ยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับ แต่มันทำได้แน่นอน แต่ผมทำไม่เสร้จ เพราะเหนื่อยซะก่อน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลย อันที่เอามาแจกนี้แก้ไปแล้ว 80% อีก 20 ลองช่วยๆกันนะครับ เกิดถ้าทำได้จะเป้นผลดีในการทำเกมอื่นต่อไป
avatar
flapjack
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Moderator PSsix Master PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 314
ความนิยม : 75
เข้าร่วมเมื่อ : 05/10/2010

Re: code เช็คหลอด hp เอาไปทำเองนะ ทำไม่เสร็จ เพราะแก้ไม่ไดสักที

ตั้งหัวข้อ by flapjack on 30/10/10, 10:11 am

คุณ rolovely ครับ
ผมลองทำ autokey ดูแล้วมัน จะไม่กดนะครับ
ไม่ทราบว่า มีตัวป้องกันเกม หรือเปล่า :?:

    เวลาขณะนี้ 21/03/18, 02:23 am