ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


มันไม่ยอมทำงาน

Share

loveapple244
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 160
ความนิยม : 9
เข้าร่วมเมื่อ : 15/07/2011

มันไม่ยอมทำงาน

ตั้งหัวข้อ by loveapple244 on 09/02/12, 07:13 pm

จะทำให้มันไปที่หน้าต่างที่เรากำหนดแล้วกด1-0แล้วกำหนดเวลาเองอะครับลองทำแล้วมันไม่ยอมทำงาน- -*ช่วยชี้แนะทีครับพี่ๆ
Code:

#include <GUIConstantsEx.au3>
Ex()
Func Ex()
    Local $msg
GUICreate("My GUI combo", 250, 180 )

$GameHD = GUICtrlCreateCombo("ชื่อหน้าต่างเกมส์", 10, 30 )

$all = GUICtrlCreateCombo("ตัวเลข", 10, 50 )
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3")
$time = GUICtrlCreateCombo("เวลา", 10, 70 )

GUICtrlCreateLabel("จากนายวัลลภ ", 70, 120)

GUISetState()

    While 1
        $msg = GUIGetMsg()
       
        If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop
    WEnd
EndFunc 

Func game()
ControlSend($GameHD, "", "",$all)
Sleep($time)
EndFunc

yamcrocodile
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/02/2012

Re: มันไม่ยอมทำงาน

ตั้งหัวข้อ by yamcrocodile on 10/02/12, 01:56 am

ลองต่อท้าย ดูครับ

Code:

While Sleep(100)
$nMsg  =GUIGetMsg()
Switch $nMsg
case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
EndSwitch
WEnd


ผมมือไหม่ผิดพลาดขออภัยครับ

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:39 am